Home Αγορές Alphatrust Ανδρομέδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
Alphatrust Ανδρομέδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Alphatrust Ανδρομέδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

0

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 10.12.2018 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι κατέχοντες 268.891 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 64,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών δια της ακυρώσεως αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  2. Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με  ψήφους 268.891(ποσοστό 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων) αποφάσισε:

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 263.552,00 ευρώ με διαγραφή 16.472 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ. Το ποσό των 26.385,32 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών να οδηγηθεί στο λογαριασμό “Αποτελέσματα εις νέον”.

β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, που θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Παρ. 1

κ.θ. Με την από 10.12.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 263.552,00 ευρώ με διαγραφή 16.472 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε 6.418.176,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 401.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με 223.257 ψήφους υπέρ (ποσοστό 83,03% των παρόντων και εκπροσωπουμένων) και 45.634 ψήφους κατά (ποσοστό 16,97% των παρόντων και εκπροσωπουμένων), αποφάσισε:

α) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας για 3 επιπλέον έτη ήτοι μέχρι την 31.12.2022.

β) Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, που θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 10.12.2018 απόφαση της Α’  Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022.

Η διάρκεια της  εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.