Home Αγορές Creta Farms: Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου
Creta Farms: Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου

Creta Farms: Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου

0

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.

Η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής “η Εταιρεία”) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 28.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) την από 18.02.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €13.248.312, και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,42 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 31.543.600.

Σημειώνεται ότι, μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους €42.500 περίπου, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €1.195.660 θα διατεθούν ως εξής:

Χρήση των Κεφαλαίων της ΑΜΚ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδύσεων (σε €)

Creta Farms: Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου

tags: