Home Αγορές Forthnet: Ανακοίνωση σχετικά με ομολογίες
Forthnet: Ανακοίνωση σχετικά με ομολογίες

Forthnet: Ανακοίνωση σχετικά με ομολογίες

0

Η Εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 €, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το “ΜΟΔ”), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Συνεπεία ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 179.991.941, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Μετατρέψιμες Ομολογίες”), οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το “Χ.Α.”). Σχετικώς, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων, Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.01.2019, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα μετατροπής ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθέναν από τους παρακάτω ομολογιούχους: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Attica Bank.

2. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ανωτέρω ομολογιούχους των – συνολικά – 8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αυξηθεί κατά 2.616.971,10 € και θα εκδοθούν συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Νέες Μετοχές”), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει και πιστοποιήσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης και πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερες ανακοινώσεις της.

4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (51.773.224,20 €) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (172.577.414) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

tags: