Home Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Πτώση (1,35%) για το Χρηματιστήριο Αθηνών την 22/03

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,35% στις 708,24 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ των 723,00 μονάδων (+0,71%) και 707,33 μονάδων (-1,47%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 49,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,4 εκατ. τεμάχια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,92%, στις 1.849,40 μονάδες, ενώ στο -0,29% […]

ΤΙΤΑΝ: Στο 5,99% τα δικαιώματα ψήφου της

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014, 19.6.2015,22.3.2017 και 23.5.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στις 22.3.2019 στην πώληση 399 κοινών ιδίων μετοχών της σε 1 […]

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: IR Report FY 2018

H εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της www.terna-energy.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr βρίσκεται αναρτημένο IR REPORT, με τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.

MLS: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Καματάκη

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι ο κ.Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την Τετάρτη 20/03/2019 πραγματοποίησε αγορά  1.800 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 9.431,52 ευρώ και την […]

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 21/03/2019, αγόρασε 35.784 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,1921 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €400.499,90 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των […]

Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής «Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Μαΐου 2018 και του Διοικητικού […]

Πλαισιο computers α.ε.β.ε.: Δελτιο τυπου αποτελεσματων ετησια 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ 2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ουσιαστική ανάπτυξη των πωλήσεων και βελτίωση του μικτού κέρδους. Περιορισμένη υποχώρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων λόγω ισχυρών επενδύσεων. Συνεπής βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης, σημαντική μείωση των υποχρεώσεων με παράλληλη διατήρηση ευρείας ρευστότητας. – Ενοποιημένες πωλήσεις στα € 309 εκ., αυξημένες σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό (+8,0%) και βελτίωση του […]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα 2018

Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1032 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη. Τα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα 2018 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2018 ανήλθαν σε 292 εκατ. […]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα Ελλάδος 15:30 θα πραγματοποιηθεί μέσω ζωντανής τηλεφωνικής συνδιάσκεψης η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα αποτελέσματα της χρήσης 2018. Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.terna-energy.com  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr (Για πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με […]

Coca-Cola: Transaction in own shares

Coca-Cola HBC AG Transaction in own shares   Zug, Switzerland – 22 March 2019 – Coca-Cola HBC AG («Company”) announces that it purchased the following number of its ordinary shares of 6.70 CHF each («ordinary shares”) on the London Stock Exchange through Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse”) as part of its share purchase programme […]

Autohellas: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 Όμιλος Autohellas Αποτελέσματα 2018 470εκ. πωλήσεις με εξαιρετική δυναμική σε 3 αναπτυσσόμενους  πυλώνες δραστηριότητας. Αύξηση 22.7% στην κερδοφορία μετά φόρων με 38.8εκ. Η AUTOHELLAS ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 38% στον  ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ¤470.4εκ. έναντι ¤340.6εκ. το 2017. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι […]

Πλαίσιο: Στις 22 Μαρτίου τα αποτελέσματα χρήσης 2018

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και  4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής  «Κανονισμός»), η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E.« (εφεξής «Εταιρεία»)  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019: Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως […]

ΟΛΠ: Υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης και με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Εποπτών – Αρχιεργατών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς μετά από διαδικασία διαπραγματεύσεων. Τη σύμβαση συνυπέγραψε και ο πρόεδρος της Ο.Φ.Ε. κ. Συμεών Λευθεριώτης. Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίζεται τριετής. Να  σημειωθεί ότι ήδη έχει υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση με την ΟΜΥΛΕ (εκπρόσωποι υπαλλήλων) […]

Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από Grimaldi Group S.p.A

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  «Grimaldi Group S.p.A» συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 18/03/2019 σε αγορά 16.143 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 38.743,20 και στις 19/03/2019 σε αγορά […]

Άνοδος (0,34%) για το Χρηματιστήριο Αθηνών την 21/03

Ο  Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,34% στις 717,90 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 714,33 μονάδων (-0,16%) και 722,87 μον. (+1,03%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 63 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 31,5 εκατ. τεμάχια (31 εκατ. στη Eurobank). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,14%, στις […]

Profile: Αγορά 3.000 μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής «Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Μαΐου 2018 και του Διοικητικού Συμβουλίου […]