Home Αγορές Ελληνική αγορά

Ελληνική αγορά

Ιασώ: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρεία

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Στις 29.3.2019 επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P. («Oaktree”) και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου […]

Profile: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής «Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Μαΐου 2018 και του Διοικητικού […]

ΟΤΕ: Στο 0,273% οι ίδιες μετοχές

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 29/03/2019, αγόρασε 15.058 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,9440 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €179.853,50 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Μετά και την προαναφερόμενη […]

Εθνική Τράπεζα: Δικαίωμα Αγοράς μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2019 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 η ΕΤΕ έλαβε από την εταιρία «Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. (εφεξής «INVEL”, η οποία από κοινού με την  ΕΤΕ και τις εταιρίες Invel Real Estate PartnersGreece L.P., Invel Real Estate Partners Greece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limitedκαι Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη  σε σχετική «Συμφωνία Μετόχων” ως προς […]

Άλμα (1,08%) για το Χρηματιστήριο Αθηνών την 29/03

Ο  Γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,08% στις 721,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 710,41 μονάδων (-0,46%) και 722,94 μονάδων (+1,30%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 73,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,9 εκατ. τεμάχια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,61%, στις 1.879,40 μονάδες, ενώ […]

Motor Oil: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2018. Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2018 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις 3 […]

Druckfarben: Αγορά 5.038 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι η εταιρία «ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Γεώργιο Καραβασίλη του Δημητρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» […]

Κανάκης: Ενημέρωση επενδυτικού κοινού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία«), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […]

Κανάκης: Ανακοίνωση υποβολής δημόσιας πρότασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ 29 Μαρτίου 2019 Η νορβηγική ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORKLA FOOD […]

ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:   α/α Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ) 1 27.03.2019 26.03.2019 Αγορά 118 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 494,62 2 28.03.2019 27.03.2019 […]

CPI: Αύξηση Εσόδων και Λειτουργικής Κερδοφορίας  

  Σε επίπεδο 6μήνου (1/7/2018 – 31/12/2018), η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €73 χιλ., έναντι €42 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν και οι ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε €110 χιλ. έναντι ζημιών €154 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν σημαντική αύξηση 12% και […]

ΑΔΜΗΕ: Γνωστοποίηση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου 2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2019 όσον αφορά στη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 αντί […]

Aegean: Πρόταση διανομής μερίσματος χρήσης 2018

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2019, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Μινωικές Γραμμές: Αγορά 32.584 μετοχών από «Grimaldi Group S.p.A»

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  «Grimaldi Group S.p.A» συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 26/03/2019 σε αγορά 32.584 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 78.201,60. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με […]

ΟΤΕ: Αγορά 17.377 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 28/03/2019, αγόρασε 17.377 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,7826 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €204.747,28 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των […]