Επικαιρότητα

Unibios: Στο 0,249% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η  Unibios Α.Ε. Συμμετοχών κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 09.09.2022 απόφασης της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προέβη στις 14.06.2024 σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  1,290  ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.203,55 ευρώ. […]

Αγορές

Unibios: Στο 0,249% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η  Unibios Α.Ε. Συμμετοχών κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 09.09.2022 απόφασης της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προέβη στις 14.06.2024 σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  1,290  ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.203,55 ευρώ. […]

Χρηματιστήριο

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2024

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 9 Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της για το 2024. Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία προγραμματίστηκε εκ νέου για την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024. Επιπρόσθετα, η […]