1. Home
 2. Επιχειρήσεις
 3. Η Intralot ανακοινώνει ισχυρή αύξηση Εσόδων

Η Intralot ανακοινώνει ισχυρή αύξηση Εσόδων

0

H Intralot A.E., ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο με Λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2016

(σε εκατ. €)

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

%

Τέταρτο Τρίμηνο 2016

Τέταρτο Τρίμηνο 2015

%

Μεταβολή

Μεταβολή

Έσοδα (Κύκλος Εργασιών)

1.323,6

1.235,5

7,1%

366,1

340,5

7,5%

Μικτό Κέρδος

233,1

233,7

-0,3%

64,8

65,5

-1,1%

EBITDA

175,8

164,9

6,6%

51,6

43,5

18,6%

Περιθώριο EBITDA (%)

13,3%

13,3%

0,0pps

14,1%

12,8%

+1.3pps

EBT

4,8

47,9

-90,1%

-14,2

16,1

Περιθώριο EBT (%)

0,4%

3,9%

-3,5pps

-3,9%

4,7%

-8,6pps

NIATMI

0,9

-65,1

-0,9

-14,7

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης του 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε:

«Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του 2016 όσον αφορά στα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία δύο χρόνια στις επιχειρησιακές δυνατότητες, τη διαχείριση έργων, τη διάρθρωση κόστους και τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο Προϊόντων και Υπηρεσιών της εταιρείας. Μια σειρά εταιρικών συναλλαγών (M&A) ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό την δυναμική μας για επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω ισχυρών τοπικών συνεργασιών και ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεων. Η περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικότατες βελτιώσεις στη χρηματοοικονομική δομή της Intralot κατά τρόπο που εξασφαλίζει μελλοντικές εξοικονομήσεις και έναν σαφή ορίζοντα χρηματοδότησης μέχρι το 2021, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην προοπτική της εταιρείας για δημιουργία αξίας στο μέλλον.»

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • O ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώνοντας τα συνολικά ετήσια έσοδα για την περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2016 στα €1.323,6 εκατ. Τα έσοδα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από το αθλητικό στοίχημα στη Βουλγαρία και την πρόσφατη εξαγορά της βουλγαρικής εταιρείας Eurobet μετά το Α’ εξάμηνο του 2016.

 • Η αύξηση κατά το Οικονομικό Έτος του 2016 είναι αποτέλεσμα: των €+155,4 εκατ. στην Ανατολική Ευρώπη, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στη Βουλγαρία και την Τουρκία, των €+21,6 εκατ. στη Βόρεια Αμερική, λόγω των πωλήσεων τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης προϊόντων λοταρίας, καθώς και του μεγαλύτερου τζακπότ στην ιστορία του Powerball. Η αύξηση των εσόδων αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τις μειωμένες πωλήσεις κατά €-57,8 εκατ. στην περιοχή της Ασίας λόγω χαμηλότερων πωλήσεων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου το τοπικό νόμισμα υπέστη σοβαρή υποτίμηση, των €-36,9 εκατ. στη Νότια Αμερική, λόγω της σοβαρής υποτίμησης του νομίσματος της Αργεντινής και των χαμηλότερων πωλήσεων στην Τζαμάικα και τη Βραζιλία.

 • Εξαιρώντας την ενσωμάτωση της Eurobet από τα αποτελέσματα του Ομίλου, τα συνολικά ετήσια έσοδα για την περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκαν στα €1.295,8 εκατ. (ετήσια αύξηση +4,9%).

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: κατά το οικονομικό έτος 2016 τα καθαρά έσοδα, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών, ύψους €148,5 εκατ. ανήλθαν στα €1.472,1 εκατ. (ετήσια αύξηση +19,2%), ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €36,4 εκατ., διαμορφώθηκαν στα €402,5 εκατ. (ετήσια αύξηση +18,2%).

 • Τα Αριθμοπαιχνίδια υπήρξαν ο κύριος παράγοντας συνεισφοράς , αποτελώντας το 41,9% των εσόδων μας, με δεύτερο να ακολουθεί το Αθλητικό Στοίχημα που συνέβαλε κατά 41,6% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Τα συμβόλαια Τεχνολογίας ακολουθούν με ποσοστό 10,9% ενώ τα VLTs/AWPs αντιπροσωπεύουν το 3,0% του κύκλου εργασιών του Ομίλου. Τέλος οι ιπποδρομίες/κυνοδρομίες αποτελούν το 2,6% των συνολικών εσόδων για το Οικονομικό Έτος 2016.

 

Ετήσια Διακύμανση ανά Βασικό Προϊόν

% Μεταβολή

Αριθμοπαιχνίδια

-1,4%

Αθλητικό Στοίχημα

+19,3%

 

 • Τζίρος τυχερών παιχνιδιών

Κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου του 2016, τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €23,4 δισ. τζίρο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 1,0%. Στην Αφρική υπήρξε αύξηση κατά 23,6%, στη Βόρεια Αμερική αύξηση κατά 8,4%, στην Ανατολική Ευρώπη αύξηση κατά 1,7%, στη Δυτική Ευρώπη αύξηση κατά 0,4%, στη Νότια Αμερική μείωση κατά 7,2%, και στην Ασία μείωση κατά 4,1%.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (PAYOUT) / ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 • Κατά το Οικονομικό Έτος 2016 το ποσοστό Απόδοσης Κερδών (Payout) αυξήθηκε κατά 3,5pps συγκριτικά με το Οικονομικό Έτος 2015 (70,2% έναντι 66,7%) γεγονός που οφείλεται κυρίως στη Βουλγαρία, την Τζαμάικα και τη Μάλτα. Παράλληλα, τα Ακαθάριστα Έσοδα από Τυχερά Παιχνίδια (GGR) αυξήθηκαν κατά 3,5% καθώς η αύξηση των πωλήσεων των συμβολαίων B2B/B2G ισορρόπησε πλήρως την επίδραση της αυξημένης απόδοσης κερδών. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό Απόδοσης Κερδών αυξήθηκε κατά 2,8pps σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (λόγω της Βουλγαρίας, της Πολωνίας και της Τζαμάικας), ενώ τα Ακαθάριστα Έσοδα από Τυχερά Παιχνίδια (GGR) αυξήθηκαν κατά 1,5%, λόγω της αύξησης των πωλήσεων των συμβολαίων B2B/B2G.

 • Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,6% κατά το Οικονομικό Έτος 2016 από 18,9% το Οικονομικό Έτος 2015, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από την αύξηση του ποσοστού απόδοσης κερδών, με την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους στις ΗΠΑ και την Ολλανδία εν μέρει να μετριάζει τη μείωση του περιθωρίου Μικτού κέρδους. Συνολικά, τα Μικτά Κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς συγκριτικά με τα επίπεδα του 2015 (-0,3%).

 • Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα κατά το Οικονομικό Έτος 2016 έφθασαν τα €33,1 εκατ. έναντι των €23,1 εκατ. το 2015, επιφέροντας μια αύξηση της τάξεως του 43,3%, συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την Αυστραλία ως αποτέλεσμα του επιτυχούς διακανονισμού αγωγής με την Πολιτεία της Βικτώρια, το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

 • Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν ελαφρά κατά 0,5% στα €158,3 εκατ. Εξαιρουμένων των ζημιών απομείωσης, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,3% σε συμφωνία με τη στρατηγική μας για τη μείωση του κόστους.

EBITDA

 • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα €175,8 εκατ. κατά το Οικονομικό Έτος 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6% συγκριτικά με το Οικονομικό Έτος 2015. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €51,6 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 18,6% συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

 • Σε ετήσια βάση, το περιθώριο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμεινε σταθερό στο 13,3%, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου με την πλήρη απορρόφηση της αύξησης του ποσοστού απόδοσης κερδών κατά 3,5pps.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: κατά το Οικονομικό Έτος 2016 τα κέρδη EBITDA, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €23,0 εκατ., ανήλθαν στα €198,8 εκατ. (ετήσια αύξηση +20,6%), ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα κέρδη EBITDA, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €5,7 εκατ., διαμορφώθηκαν στα €57,3 εκατ. (ετήσια αύξηση +31,6%).

EBT / NIATMI

 • Κατά το Οικονομικό Έτος 2016 τα κέρδη EBT έφτασαν τα €4,8 εκατ. έναντι των €47,9 εκατ. το οικονομικό έτος 2015. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα κέρδη EBT ήταν €-14,2 εκατ. έναντι €16,1 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (€-30.3 εκατ.) έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα αυξημένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (€18,9 εκατ.) κυρίως λόγω της αναχρηματοδότησης ομολόγου και της αυξημένης απομείωσης / διαγραφής στοιχείων ενεργητικού (€29,1 εκατ.) το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: κατά το Οικονομικό Έτος 2016 τα κέρδη EBT χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ανήλθαν στα €22,4 εκατ. από €44,3 εκατ. το Οικονομικό Έτος 2015, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-13,4 εκατ. από €13,8 εκατ. (μεταβολή €-27,2 εκατ.).

 • Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NIATMI) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Οικονομικό Έτος 2016 διαμορφώθηκαν στα €-71,7 εκατ. συγκριτικά με τα €-41,7 εκατ. κατά το Οικονομικό Έτος 2015, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-38,4 εκατ. από €-6,0 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: τα κέρδη NIATMI από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Οικονομικό Έτος 2016 χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών διαμορφώθηκαν στα €-68,4 εκατ. από €-45,7 εκατ. κατά το Οικονομικό Έτος 2015, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-40,9 εκατ. από €-9,4 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν σημαντικά κατά το Οικονομικό Έτος 2016 στα €168,1 εκατ. συγκριτικά με €113,8 εκατ. το Οικονομικό Έτος 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης (€+46,8 εκατ. συγκριτικά με το Οικονομικό Έτος 2015) τόσο ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης όσο και της ομαλοποίησης του κεφαλαίου κίνησης.

 • Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το Οικονομικό Έτος 2016 ήταν €62,9 εκατ. έναντι €68,7 εκατ. το Οικονομικό Έτος 2015. Οι σημαντικότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το Οικονομικό Έτος 2016 περιλαμβάνουν επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη ύψους €17,4 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων Κέντρων Εξειδικευμένων Γνώσεων), σε δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικού ύψους €11,4 εκατ., στη Χιλή (€6,2 εκατ.) αλλά και €27,9 εκατ. σε όλες τις άλλες γεωγραφίες.

 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και τα ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της περιόδου μειώθηκαν κατά €112,2 εκατ. σε σύγκριση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής του χρέους (€-95,1 εκατ.), των εξόδων αναχρηματοδότησης (€-22,0 εκατ.) και της διανομής μερίσματος σε δικαιώματα μειοψηφίας (€-42,1 εκατ.) γεγονός που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τα καθαρά έσοδα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Μ&Α) (€+19,0 εκατ.), καθώς και τα διαθέσιμα που προέκυψαν στο πλαίσιο των φυσιολογικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας (€28,0 εκατ.).

 • Ο Καθαρός Δανεισμός κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε στα €494,9 εκατ., αυξημένος κατά €17,3 εκατ. συγκριτικά με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, ο Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε κατά €38,9 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τη συναλλαγή στο Περού.

 • Στις 31/12/2016 η Εταιρεία δεν κατείχε κανένα από τα ομόλογά μας.

Πρόσφατες/Αξιοσημείωτες Εξελίξεις για την Εταιρεία

 • Τα νέα προϊόντα & υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά το 2016 και τοποθετήθηκαν σε διάφορους πελάτες περιλαμβάνουν:

 • Το Proton: ένα ολοκληρωμένο τερματικό νέας γενιάς, σχεδιασμένο για εφαρμογές πολύ περιορισμένου χώρου,

 • Το Mobile Lottery: μία καινοτόμα εφαρμογή με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για κινητές συσκευές, που επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε και δίνει τη δυνατότητα στους πράκτορες να προσφέρουν το προϊόν τους και να αξιοποιούν εμπορικά την εμπειρία της λοταρίας σε φορητές κινητές συσκευές,

 • Native εφαρμογές στοιχήματος για κινητά τηλέφωνα (iOS, Android) με ηλεκτρονικό πορτοφόλι,

 • Το Pulse Player: ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM που περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα Διαχείρισης Λογαριασμού Παίκτη και μία σειρά εξελιγμένων Εργαλείων Μάρκετινγκ που καλύπτουν τόσο τις διαδικτυακές δραστηριότητες όσο και τις δραστηριότητες σε επίγεια δίκτυα λιανικής με συμβατικές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε όλες τις πλατφόρμες.

 • Στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2017, η INTRALOT ανανέωσε για άλλα 10 έτη το συμβόλαιο της με τη Λοταρία της Πολιτείας του Αϊντάχο, κατόπιν ανοιχτού ανταγωνιστικού διαγωνισμού, υπό καλύτερους όρους.

 • Τον Μάρτιο του 2017 η INTRALOT και η AMELCO ανακοίνωσαν την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με σκοπό τη στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων αθλητικού στοιχηματισμού επόμενης γενιάς. Η συνεργασία θα συνδυάσει σε μία ενιαία λύση την ισχυρή τεχνογνωσία λιανικής πώλησης της INTRALOT και την εξελιγμένη πλατφόρμα διαδικτυακού στοιχηματισμού της AMELCO, η οποία χρησιμοποιείται από πολλές κορυφαίες εταιρίες διαδικτυακών στοιχημάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στο προϊόν αθλητικού στοιχήματος της INTRALOT σε όλες τις δραστηριότητες στοιχημάτων, τόσο σε επίπεδο B2C όσο και σε επίπεδο B2B/ B2G συμβολαίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανάλυση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Τομέας Δραστηριότητας

Έσοδα (σε εκατ. €)

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

Οικονομικό Έτος 2016 %

Οικονομικό Έτος 2015 %

%

Μεταβολή

Λειτουργία τυχερών παιχνιδιών

994,6

940,3

75,1%

76,1%

5,8%

Συμβόλαια διαχείρισης

115,7

98,9

8,8%

8,0%

17,1%

Πωλήσεις HW & συμβόλαια τεχνολογικής υποστήριξης

213,3

196,3

16,1%

15,9%

8,7%

Σύνολο

1.323,6

1.235,5

100,0%

100,0%

7,1%

 • Τα έσοδα από τα συμβόλαια αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 5,8% κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων στη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία, τα οποία εν μέρη αντισταθμίστηκαν από την απόδοση του Αζερμπαϊτζάν, της Τζαμάικα, της Αργεντινής και της Βραζιλίας.

 • Οι πωλήσεις από τα Συμβόλαια Διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών παρουσίασαν αύξηση κατά 17,1% κάτι που οφείλεται κυρίως στην απόδοση της Τουρκίας και του Μαρόκου.

 • Τα έσοδα από τις πωλήσεις HW και τεχνολογικής υποστήριξης αυξήθηκαν κατά 8,7% κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, γεγονός που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τα έσοδα στην Αργεντινή, ένα συμβόλαιο πληροφορικής στη Μαλαισία και τα έσοδα από τα Ελληνικά Λαχεία.

Γεωγραφική Κατανομή Πωλήσεων

(σε εκατ. €)

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

% Μεταβολή

Ευρώπη

597,7

456,1

31,0%

Βόρεια και Νότια Αμερική

541,2

556,2

-2,7%

Άλλες

251,9

292,2

-13,8%

Απαλοιφές

-67,2

-69,0

Συνολικές Ενοποιημένες Πωλήσεις

1.323,6

1.235,5

7,1%

Γεωγραφική Κατανομή Μικτών Κερδών

(σε εκατ. €)

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

% Μεταβολή

Ευρώπη

67,7

77,3

-12,5%

Βόρεια και Νότια Αμερική

52,9

51,0

3,7%

Άλλες

115,0

110,6

4,0%

Απαλοιφές

-2,5

-5,2

Συνολικά Ενοποιημένα Μικτά Κέρδη

233,1

233,7

-0,3%

 

 

Γεωγραφική Ανάλυση Περιθωρίου Μικτών Κερδών

 

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

% Μεταβολή

Ευρώπη

11,3%

17,0%

-5.6pps

Βόρεια και Νότια Αμερική

9,8%

9,2%

+0,6pps

Άλλες

45,7%

37,9%

+7,8pps

Συνολικό Ενοποιημένο Περιθώριο Μικτού Κέρδους

17,6%

18,9%

-1,3pps

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ INTRALOT

Τα έσοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά 14,4% στα €65,5 εκατ. Η συρρίκνωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα στη Μαλαισία (λόγω των εφάπαξ πωλήσεων τεχνολογίας κατά το Α’ εξάμηνο του 2015) και τα χαμηλότερα έσοδα από τα Ελληνικά Λαχεία (λόγω των εφάπαξ πωλήσεων εξοπλισμού κατά το Α’ εξάμηνο του 2015).

Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν στα €-0,5 εκατ. από €45,7 εκατ. κατά το Οικονομικό Έτος 2015. Η σημαντική διακύμανση των κερδών EBITDA οφείλεται κυρίως στους λιγότερους αντιλογισμούς προβλέψεων το 2016 συγκριτικά με το 2015 (€ 23,0 εκατ.) και στις περισσότερες προβλέψεις το 2016 (€12,0 εκατ.) οι οποίες συνοδεύτηκαν από την προαναφερθείσα μείωση εσόδων.

Τα έσοδα μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν στα €-0.4 εκατ. από €-3.6 εκατ. το Οικονομικό Έτος 2015.

INTRALOT Μητρική Εταιρία

Αποτελέσματα Χρήσης Οικονομικού Έτους 2016

με Λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2016

(εκατ. €)

Οικονομικό Έτος 2016

Οικονομικό Έτος 2015

%

Μεταβολή

Έσοδα (Πωλήσεις)

65,5

76,6

-14,4%

EBITDA

-0,5

45,7

Έσοδα μετά από Φόρους (ΕΑΤ)

-0,4

-3,6