1. Home
 2. Επιχειρήσεις
 3. Πλαίσιο: Στα 4,476 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, αύξηση 4% στις πωλήσεις

Πλαίσιο: Στα 4,476 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, αύξηση 4% στις πωλήσεις

0

Στα 4,476 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Πλαίσιο, έναντι κερδών 6,736 εκατ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε για το 2016:

– Πωλήσεις στα € 283 εκ. από 272 εκ. το 2015, βελτιωμένες κατά 4%, λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 8,7%)

– Οριακή υποχώρηση του μικτού κέρδους στα 60,5 εκ. από 61,2 εκ. ή σε ποσοστό 1,2%, μέσω ελαφρά υψηλότερης αύξησης κόστους πωληθέντων.

– Μείωση EBITDA στα € 10,1 εκ. από € 12,4 εκ. κυρίως λόγω της συρρίκνωσης των λοιπών εσόδων.

– Υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα € 6,6 εκ. και € 4,5 εκ. αντίστοιχα.

– Ταμειακά διαθέσιμα στα € 42,8 εκ. ήτοι σε ποσοστό που υπερβαίνει το μισό της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου. Ευρύτατη καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα € 27 εκ.

– Περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στα € 86,4 εκ. ποσό μεγαλύτερο της τρέχουσας χρηματιστηριακής του αξίας.

– Προτεινόμενο μέρισμα € 0,05 ανά μετοχή.

Η “Πλαίσιο” ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

  01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 +/-
Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € )
Πωλήσεις 282.990 271.985 (4,0%)
Μικτό Κέρδος 60.471 61.192 (1,2%)
EBITDA* 10.123 12.389 (18,3%)
Περιθώριο EBITDA (%)* 3,58% 4,56% (0,98)
Κέρδη Προ Φόρων 6.551 9.345 (29,9%)
Καθαρά Κέρδη 4.476 6.736 (33,6%)
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2027 0,3051
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* 42.792 41.794 (2,4%)
Σύνολο Δανείων* 15.461 10.645 45,2%
Καθαρός Δανεισμός* (27.331) (31.149) (12,3%)
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 35.745 35.918 (0,5%)

*: Συνιστά Εναλλακτικό Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης. Για τον ορισμό και σκοπό των ΕΔΜΑ βλ. στην Ετήσια Έκθεση – Ενότητα Ζ της Έκθεσης ΔΣ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Κατά τη χρήση 2016, μετά από ένα πολύ ικανοποιητικό δεύτερο εξάμηνο στο οποίο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, πετύχαμε την αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 4%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ότι η Πλαίσιο, λειτουργώντας σε ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, με συνεχείς μεταπτώσεις στην καταναλωτική ψυχολογία, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τα μερίδιά της. Το μικτό κέρδος εμφανίζεται ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ονομαστικό επίπεδο, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση έναντι του 2015. Η δεύτερη θετική εξέλιξη στον αποτελεσματικό λογαριασμό ήταν η μικρή μεν αλλά ουσίας μείωση των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τόσο σε ονομαστικό επίπεδο, όσο και ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σε ένα περιβάλλον πιστωτικής συρρίκνωσης και έλλειψης κεφαλαίου κίνησης επιτυγχάνουμε με συνέπεια άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση και ευρύτατη ρευστότητα. Με αυτό το δεδομένο, προτείνουμε να αποδοθεί στους μετόχους μέρισμα πέντε ευρωλεπτών ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 1.5% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει να προσαρμόζει συστηματικά την εμπορική του πολιτική, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση στους μετόχους και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες του. Τέλος, να επενδύει σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλίζει και να επαυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Πλαίσιο.»

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:

«Το 2016 το Πλαίσιο αύξησε το μερίδιο αγοράς του σε κάθε βασική του κατηγορία, από τα laptops και τις τηλεοράσεις και τις «πιο φορητές τεχνολογίες» των tablets και smartphones έως τις πιο digital κατηγορίες του gaming και των φωτογραφικών μηχανών. Τα σημαντικά highlights της χρονιάς συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Έναρξη λειτουργίας του 23ου υπερκαταστήματος του Ομίλου στη Δάφνη, τον Απρίλιο του 2016
  • Ανάπτυξη μίας νέας κατηγορίας παιχνιδιών, που έχουν ως βάση τη δημιουργία μέσω τεχνολογίας (STEM)
  • Αύξηση πωλήσεων στην κατηγορία των σχολικών προϊόντων, για 4η συνεχόμενη χρονιά
  • Εισαγωγή νέων Brands με στόχο τον εμπλουτισμό της γκάμας και την προσφορά πληθώρας επιλογών σε προϊόντα τεχνολογίας
  • Προετοιμασία της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του Πλαισίου η οποία υλοποιήθηκε στις αρχές του 2017 με την εταιρική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «το μυαλό πάει στο Πλαίσιο»
  • Επένδυση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, με στόχο την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τη διενέργεια προσωποποιημένου ψηφιακού marketing.»