1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Αγορά ιδίων μετοχών από εισηγμένες εταιρείες
Αγορά ιδίων μετοχών από εισηγμένες εταιρείες

Αγορά ιδίων μετοχών από εισηγμένες εταιρείες

0

Αφορά σε συναλλαγές των Μυτιληναίος ΑΕ, MLS Πληροφορική και Τιτάν ΑΕ.

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς,  ανακοινώνει ότι η EUROBANK ERGASIAS A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 15.2.2018 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία,  προέβη την 14.2.2018 σε αγορά 18.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 169.200,00 ευρώ.

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την  Πέμπτη  15.02.2018 σε αγορά  2.800  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 4,3973  ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.312,50 ευρώ. Οι ως άνω 2.800 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 15/2/2018 προέβη  σε αγορά, μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., 160 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,75 ευρώ και  συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 2.840,00, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.