1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε: Ανακοίνωση διάθεσης ίδιων μετοχών
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε: Ανακοίνωση διάθεσης ίδιων μετοχών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε: Ανακοίνωση διάθεσης ίδιων μετοχών

0

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι προς υλοποίηση της από 7/7/2014 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, διέθεσε σε επτά (7) Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, έναντι άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, συνολικά  1.350.000 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν  ποσοστό 1,3053% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 769.500,00 ευρώ.

Η εξάσκηση των δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 26/2/2018 .

Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα κατήλθαν του ορίου του 5%.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα,  πριν την συναλλαγή: 5.203.114   ήτοι ποσοστό  5,0309 % του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 688.205, ήτοι ποσοστό 0,6654% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή 6.508.154, ήτοι ποσοστό 6,2927%

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή της 26/2/2018:  3.853.114, ήτοι ποσοστό 3,7256%

Ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή θυγατρικών παραμένει αμετάβλητος.

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 26/2/2018: 5.158.154, ήτοι ποσοστό 4,9874%.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920.