1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. ΙΑΣΩ ΑΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και “ψήφος εμπιστοσύνης” στη διοίκηση για πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Hellenic Healthcare S.a.r.l. χωρίς έγκριση της Γ.Σ.
ΙΑΣΩ ΑΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και “ψήφος εμπιστοσύνης” στη διοίκηση για πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Hellenic Healthcare S.a.r.l. χωρίς έγκριση της Γ.Σ.

ΙΑΣΩ ΑΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και “ψήφος εμπιστοσύνης” στη διοίκηση για πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Hellenic Healthcare S.a.r.l. χωρίς έγκριση της Γ.Σ.

0

Κατά της έγκρισης των χειρισμών του Δ.Σ. ψήφισε το 4,95% των μετόχων κρίνοντας ότι η αγοραπωλησία πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ. 

Η έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η ΙΑΣΩ  στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.”. και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 15,36 εκατ. ευρώ ήταν τα βασικά θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΙΑΣΩ ΑΕ., που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα η συνέλευση σε ποσοστό 58,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 82,55% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, επιβεβαίωσε, ακολουθώντας τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι αναρμόδια για να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.”.

Εντούτοις επικρότησε τους χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση των ανωτέρω μετοχών και, ειδικότερα, την απόφαση του Συμβουλίου να προβεί στην πώληση, με τους όρους που εκτέθηκαν στην από 22.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Αντιπρόσωπος ενεχυρούχου δανειστή, εκπροσωπών συνολικά 6.566.060 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 10,53% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της ανωτέρω σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, με την αιτιολογία ότι ο ενεχυρούχος δανειστής είχε παράσχει εξουσιοδότηση προς αυτόν μόνο για να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης της σύμβασης.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά  4.318.639  έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 6,92% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, θεωρώντας ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει την ανωτέρω σύμβαση, ψήφισαν κατά της έγκρισης.

Η συνέλευση ακόμη αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 15.356.849,02 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 34.901.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.748.971,58 διαιρούμενο σε 122.156.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη.