1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Οι αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας
Οι αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας

Οι αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας

0

Στα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή το διανεμόμενο μέρισμα – Εγκρίθηκαν ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 67 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.414.188 μετοχές που αντιστοιχούν σε 112.098 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 42,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

– Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017
με την επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση και την Έκθεση των Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [111.596]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [68].|ΑΠΟΧΗ: [434].
– Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του
Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 941.800.203.- ως εξής:
– Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: ευρώ 0,6720 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
– Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 928.451.000.-
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [111.596]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [68].|ΑΠΟΧΗ: [434].
Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή
29% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.
Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 9 Μαρτίου 2018 [record date], τηρουμένων των
περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος†**.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος
ορίζεται η 8η Μαρτίου 2018. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα
είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην
καταβολή του μερίσματος.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 15η Μαρτίου 2018, η δε καταβολή
του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα
της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται
στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2017».
– Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του
Γενικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.030]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [68].|ΑΠΟΧΗ: [0].
–  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.030]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [68].|ΑΠΟΧΗ: [0].
Σελίδα 2 από 2
–  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [111.596]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [502].|ΑΠΟΧΗ: [0].
– Εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Σκορίνη ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.285.497]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.400].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,71%].| Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.796]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [396].|ΑΠΟΧΗ: [1.698].
Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:
κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [1.774]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [396].| ΑΠΟΧΗ: [1.698]
κ. Γεώργιος Τσιάμης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [434]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [396].| ΑΠΟΧΗ: [1.698]
–  Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως
ελεγκτή για τη χρήση 2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.414.188]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.098].
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,36%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.030]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [68].|ΑΠΟΧΗ: [0].