1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Σε αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Μ.Κ. προχωρά η ΕΛΤΡΑΚ
Σε αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Μ.Κ. προχωρά η ΕΛΤΡΑΚ

Σε αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Μ.Κ. προχωρά η ΕΛΤΡΑΚ

0

Εφαρμόζει την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2017.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/12/2017, αποφάσισε την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, κατά το ποσό των 8.444.633,57 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο».

Η αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,3400 Ευρώ σε 0,9410 Ευρώ και μείωση της με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,6010 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ποσό των 4.777.330,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 14.050.971 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3400 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης, με την αριθ. πρωτ 139857/19.12.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 18/01/2018 ενημερώθηκε για την αύξηση και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,6010 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 21/2/2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία, € 0,3400 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,6010 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ ́αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22/2/2018.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 27/2/2018. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 27/2/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

1. Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) για όσους εκ των μετόχων έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με

την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση πληρωμής επιστροφής κεφαλαίου σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην EUROBANK ERGASIAS και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

tags: