1. Home
 2. Χρηματιστήριο
 3. ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

0

Στις 28/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστη μέτοχος που εκπροσώπησε το 99,25% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 112.619.855 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο:  (α) Παροχή έγκρισης δυνάμει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 εκ νέου για τη σύσταση του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΓΕΦΥΡΑ Β’ στο πλαίσιο της  τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου €265 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.(β) Παροχή έγκρισης δυνάμει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για την τροποποίηση των υφιστάμενων εξασφαλίσεων που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο της τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου €265 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων: Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα, ήτοι με 112.619.855 ψήφους (ποσοστό 99,25%), ενέκρινε:

 1. την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του Προγράμματος ως αυτοί υπογράφηκαν και προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι, την συνυπογραφή του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και,
 2. την σύσταση του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΓΕΦΥΡΑ Β’ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται ως Παράρτημα ΙΙ και
 3. την από 19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η ως άνω συναλλαγή και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
 4. Την μεταρρύθμιση της υπ’ αρ. 1104/Σ/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας είχαν εγγραφεί οι Προσημειώσεις Β’ Αθηνά, κατά τα προβλεπόμενα στο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα, και την από 19/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και παρέχονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
 5. την από 19/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε ως άνω συναλλαγή και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

            Θέμα 2ο (α) Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 εκ νέου για τη σύσταση Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΓΕΦΥΡΑ Α’ και για την τροποποίηση της εταιρικής εγγύησης που έχει χορηγηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο της τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Προγράμματος του Νέου Ομολογιακού Δανείου €186 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. (β) Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για την τροποποίηση των υφιστάμενων εξασφαλίσεων που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο της τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Νέου Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου €186 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα, ήτοι με 112.619.855 ψήφους (ποσοστό 99,25%), ενέκρινε:

 

 1. την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του Νέου Προγράμματος  ως αυτοί υπογράφηκαν και προσαρτώνται ως Παράρτημα ΙΙΙ, την τροποποίηση της Εγγύησης σύμφωνα με τους όρους αυτούς, την υπογραφή από την Εταιρεία του Νέου Κωδικοποιημένου Προγράμματος ως Εγγυητή και των νέων ομολογιών που θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των ήδη εκδοθεισών ώστε να αναγράφονται σε αυτές οι όροι του Νέου Κωδικοποιημένου Προγράμματος, και την από 19/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η ως άνω συναλλαγή
 2. τη σύσταση του Νέου Ενεχύρου ΓΕΦΥΡΑ Α’ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται  ως Παράρτημα ΙV, και
 3. την από 19/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε ως άνω συναλλαγή και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις
 4. την μεταρρύθμιση της υπ’ αρ. 1102/Σ/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας είχαν εγγραφεί οι Προσημειώσεις Α’ Αθηνά, κατά τα προβλεπόμενα στο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα, και την από 19/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και παρέχονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις
 5. την από 19/10/2107 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε ως άνω συναλλαγή και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.