1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Βελτίωση – ρεκόρ δεκαετίας των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ
Βελτίωση – ρεκόρ δεκαετίας των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ

Βελτίωση – ρεκόρ δεκαετίας των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ

0

Βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στην βιοµηχανία σημειώθηκε τον Φεβρουάριο µε τον δείκτη να κινείται στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

 Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει και τη συνολικότερη βελτίωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος στην οικονοµία καθώς σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται συγκρατηµένη αισιοδοξία και συνδέεται µε τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που καταγράφονται στην οικονοµία από το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, έστω και αν δεν σηµειώθηκε εκταµίευση της αντίστοιχης δόσης, η νέα δοκιµαστική έξοδος στις αγορές, η βελτίωση των συνθηκών χρηµατοδότησης µέσω οµολογιακών δανείων σε σηµαντικές επιχειρήσεις αλλά και η αποπληρωµή µέρους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου δηµιουργούν συνθήκες σταθερότητας στην οικονοµία και προσδοκιών ανάκαµψης, ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό τοµέα. Άλλωστε η γενικότερη έναρξη της συζήτησης για την έξοδο από το πρόγραµµα επαναφέρει συνθήκες σχετικής οµαλότητας, παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς παράµετροι αυτής της εξόδου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Ειδικά για τη βιοµηχανία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η ενίσχυση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαχέεται στους σχετιζόµενους µε αυτές κλάδους. Μάλιστα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του κόσµου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, φαινόµενο που αναφέρεται και ως «συγχρονισµένη παγκόσµια ανάπτυξη». Η ενισχυµένη ζήτηση και η διαρκής ανάκαµψη του διεθνούς εµπορίου αποτελεί άλλωστε ένα «κοινό παρονοµαστή» της ταχύτερης µεγέθυνσης των αναπτυσσόµενων οικονοµιών και ευνοεί και την εγχώρια Βιοµηχανία.
Οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση 9,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µε την αξία τους να αγγίζει τα 11,1 δισ. ευρώ, από 10,1 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτή η αύξηση ερµηνεύεται από την άνοδο της διεθνούς ζήτησης για βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κατά πρώτη ύλη κατά 16,9%, µε την αξία τους να διαµορφώνεται στα 4,2 δισ. ευρώ, καθώς και για τα χηµικά και συναφή προϊόντα, κατά 11,7%, µε αποτέλεσµα οι εξαγωγές τους να φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2017. Ανοδικά κινούνται και οι εξαγωγές στα διάφορα βιοµηχανικά είδη, κατά 7,4%, φθάνοντας το ενδεκάµηνο του 2017 τα 1,85 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία διαµορφώνεται τον Φεβρουάριο σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έναντι του πρώτου µήνα του νέου έτους, στις 103,1 (από 98,5) µονάδες, ανώτερα και έναντι του αντίστοιχου περυσινού επιπέδου (91,8 µον.). Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Σεπτέµβριο του 2007, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

Από τις µεταβολές που καταγράφονται στις βασικές µεταβλητές του δείκτη επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξοµαλύνονται, ενώ ανοδικά κινούνται και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες. Από την άλλη πλευρά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ελαφρώς.

Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, το σχετικό ισοζύγιο διαµορφώνεται υψηλότερα, στις +26 (από +18) µονάδες, µε το 32% (από 26%) των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου άνοδο της παραγωγής του το επόµενο τρίµηνο και ένα 6% (από 8%) µείωσή της.

Ωστόσο, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για την παραγωγή, ο θετικός δείκτης των +5 µονάδων στις προβλέψεις για την απασχόληση σχεδόν εξανεµίζεται, καθώς χάνει 4 µονάδες, µε το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίµηνο να κινείται στο 9%, έναντι ενός 8% που αναµένει µείωσή της.

Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων αναµένει σταθερότητα στην απασχόληση, καθώς οι αυξηµένες ανάγκες παραγωγής οδήγησαν το προηγούµενο διάστηµα σε κάποιες προσλήψεις, οι οποίες και εµπεδώνονται αυτήν την περίοδο.

Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες ενισχύονται τον Φεβρουάριο (στις +26 από +18 µον. το ισοζύγιο), µε το 34% (από 27%) των επιχειρήσεων να αναµένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστηµα και ένα 8-9% εκ νέου µείωσή τους. Ο δείκτης εκτιµήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις διαµορφώνεται στις +9 (από +7) µονάδες, γεγονός που υποδηλώνει µια διατήρηση του κύκλου εργασιών σε ικανοποιητική τροχιά για αρκετές επιχειρήσεις της βιοµηχανίας.

Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίµηνο βελτιώνονται (+14 από -1 µονάδες ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες (+27 από +20 µονάδες ο δείκτης), µε το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να παραµένει στα ίδια επίπεδα (-2 µον.).

Ως προς τις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών, αυτές υποδηλώνουν σχετική σταθερότητα, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις +4 (από +3) µονάδες και το 83% των επιχειρήσεων να µην αναµένει και πάλι µεταβολές τους το επόµενο τρίµηνο.

Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαµορφώνεται τον Φεβρουάριο στις -5 (από -12) µονάδες, µε το 1/5 (από 1/4) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και το 14% (από 11%) να αναφέρει το αντίθετο.

Ως προς τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο αυξάνεται ήπια (+6 από +4 µονάδες), µε το 16% των επιχειρήσεων να αναφέρει εκ νέου υψηλά για την εποχή αποθέµατα και το 10% (από 12%) να δηλώνει το αντίθετο.

Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής διαµορφώνονται στους 4,2 (από 4,4), όταν την ίδια περίοδο πέρυσι βρισκόντουσαν χαµηλότερα και προσέγγιζαν τους 3,7 µήνες. Το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού αυξάνεται ελαφρά και κινείται στο 71,6% (από 70,5%), στη δεύτερη υψηλότερη τιµή των τελευταίων εννιά ετών, µετά την παραπλήσια επίδοσή του τον περσυνό Ιούλιο. Σε µεγάλο βαθµό, οι κινήσεις των δύο αυτών µεταβλητών είναι παράλληλες.

Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίµηνο βελτιώνονται (+14 από -1 µονάδες ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες (+27 από +20 µονάδες ο δείκτης), µε το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να παραµένει στα ίδια επίπεδα (-2 µονάδες).

Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι τάσεις των προσδοκιών είναι και πάλι ανοδικές και στις τρεις κατηγορίες. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά βελτιώνεται τον Φεβρουάριο, φθάνοντας στις 102,6 (από 97,3) µονάδες. Η άνοδος του δείκτη προέρχεται από την άνοδο στο ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης (-1 από -11 µονάδες) και την έντονη αύξηση του δείκτη προβλέψεων για την παραγωγή (στις +31 από +17 µονάδες), αφού ο δείκτης εκτιµήσεων των αποθεµάτων κινείται ανοδικά (+11 από +4 µονάδες ο δείκτης). Οι τάσεις στις εξαγωγικές µεταβλητές είναι ανοδικές, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, το ισοζύγιο των +7 µονάδων του προηγούµενο µήνα περιορίζεται, φθάνοντας τις +5 µονάδες. Οι προβλέψεις για τις τιµές υποδηλώνουν άνοδό τους (στις +10 από +1 µονάδες το ισοζύγιο), µε το 84% των επιχειρήσεων να αναµένει εκ νέου σταθερότητα.

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών και στα κεφαλαιουχικά αγαθά βελτιώνεται και τον Φεβρουάριο, φθάνοντας τις 109,1 (από 100,2) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή ανέρχεται στις +20 (από +2) µονάδες, ενώ ο αρνητικός δείκτης των εκτιµήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνεται και λαµβάνει θετική τιµή (στις +7 από -16 µον.). Η τάση στο ισοζύγιο εκτιµήσεων για τα αποθέµατα είναι θετική (στις -5 από -19 µον. ο δείκτης), ενώ στους δείκτες για τις εξαγωγικές προοπτικές, οι τάσεις είναι αισθητά ανοδικές. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της απασχόλησης όµως, το ισοζύγιο -6 µονάδων µειώνεται περαιτέρω στις -14 µονάδες, ενώ ως προς τις τιµές, ο ισοσκελισµένος δείκτης περιορίζεται στις -6 µονάδες, µε το 78% (από 70%) των ερωτηθέντων να αναµένει σταθερότητα.

Ανοδικά κινείται και ο δείκτης στα ενδιάµεσα αγαθά, φθάνοντας στις 103,7 (από 100,7) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής διατηρείται στις +24 µονάδες, ενώ ο δείκτης εκτιµήσεων για το ύψος των αποθεµάτων χάνει 6 µονάδες και ισοσκελίζεται. Το αρνητικό ισοζύγιο των -14 µονάδων στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση κερδίζει 2 µονάδες, ενώ οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες είναι µικτές. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται χαµηλότερα, στη +1 (από +6) µονάδα, µε το ισοζύγιο στις προσδοκίες για τις τιµές να κινείται πτωτικά στις +2 (από +7) µονάδες και τη µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου σταθερότητα τιµών (83%).