1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών
ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών

ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών

0

Η  εταιρία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μετ΄ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των  δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (15.356.849,20€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. θα ανέλθει σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (53.748.971,76€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

 

Πριν την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (38.392.122,56 €) διαιρούμενο σε ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (87.254.824) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

 

Την 12/03/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1346068, η με αριθμό πρωτ. 28653/12.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΞΦΠ465ΧΙ8-ΤΝΣ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας

 

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στην Συνεδρίαση της στις 22/03/2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Με απόφαση της εταιρίας, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η 28/03/2018. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 29/03/2018 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 05/04/2018. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

 

tags: