1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Ομιλος ΑΝΕΚ: Αύξηση στον κύκλο εργασιών του 2017 – Μείωση στα EBITDA λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων
Ομιλος ΑΝΕΚ: Αύξηση στον κύκλο εργασιών του 2017 – Μείωση στα EBITDA λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων

Ομιλος ΑΝΕΚ: Αύξηση στον κύκλο εργασιών του 2017 – Μείωση στα EBITDA λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων

0

Προέβη σε αναδιάρθρωση του δανεισμού με στόχο την χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το 2017 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατι- κής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εμφανίζοντας αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου και εκτελώντας συνολικά 1,5% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα πλοία του Ομίλου το 2017 διακίνησαν συνολικά 1.040 χιλ. επιβάτες έναντι 974 χιλ. το 2016 (αύξηση +7%), 204 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 188 χιλ. (αύξηση +9%) και 139 χιλ. φορ- τηγά έναντι 133 χιλ. (αύξηση +4%). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2017 o Όμιλος της ΑΝΕΚ διατήρησε για τρίτη συνεχή χρονιά την κερδοφορία του. Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Μητρικής που ολοκληρώθηκε εντός του 2017, επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ωστόσο, η αύξηση της μέσης τιμής των καυσίμων κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2016, είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους και τη μείωση του EBITDA, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Εντούτοις, τα θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017, οδήγησαν στη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της καθαρής θέσης του Ομίλου.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το 2017 ανήλθε σε € 164,7 εκατ. έναντι € 157,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 149,3 εκατ. έναντι € 138,2 εκατ.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το 2017 ανήλθαν σε € 31,4 εκατ. έναντι € 41,1 εκατ. το 2016, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε € 28,0 εκατ. έναντι € 35,1 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ανήλθε σε € 133,3 εκατ. από € 116,5 εκατ. και της Εταιρείας σε € 121,3 εκατ. από € 103,1 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 12,8 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 13,2 εκατ. το 2017 έναντι € 23,1 εκατ. το 2016.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής επιτεύχθηκε μείωση του χρηματοοι- κονομικού κόστους, ενώ διαγράφηκε μέρος των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Ως εκ τούτου, τα καθαρά χρη- ματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017 ανήλθαν σε έσοδα € 6,4 εκατ. έναντι εξόδων € 14,0 εκατ. το 2016.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2017 ανήλθαν σε € 9,8 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. το 2016, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Μητρι- κής διαμορφώθηκαν σε € 12,6 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Μητρικής στις 31.12.2017 επέστρεψαν σε θετικό πρό- σημο και ότι δεν έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 για την Εταιρεία. Λόγω της ουσιαστικής βελτίωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η διοίκηση εκτιμά ότι έχουν αρθεί οι λόγοι της παραμονής των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής και τα θετικά οικονομικά αποτελέ- σματα των τριών τελευταίων χρήσεων, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου για το 2018 είναι η δι- ασφάλιση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.