1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Eurobank: Στα 186 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία για το 2017
Eurobank: Στα 186 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία για το 2017

Eurobank: Στα 186 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία για το 2017

0
Θετικό αποτέλεσμα για την τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρήση.
Στα 186  εκατ. ευρώ ανέρχεται η καθαρή κερδοφορία του ομίλου της Eurobank το 2017. Ο όμιλος, παράλληλα, ενίσχυσε  τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 5,4% έναντι του 2016 και κατάφερε να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα για δεύτερη συνεχή χρήση.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, σημαντική συνεισφορά στα μεγέθη της είχαν οι θυγατρικές στο εξωτερικό, με τα καθαρά τους κέρδη να διαμορφώνονται το ίδιο διάστημα στα 130 εκατ. ευρώ.
Σε σχέση με το 2016, ο όμιλος σημειώνει μείωση κερδών 22,50%, ωστόσο αυτό είναι αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων για την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων στη διαχείριση των κινδύνων, που έγινε για πρώτη φορά στα αποτελέσματα της περυσινής χρήσης.
Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας σημείωσε ότι το 2017 «για τη Eurobank ήταν άλλη μια κερδοφόρα χρονιά, με ισχυρές επιδόσεις, κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε όλους τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους και τους υπερέβη σε κρίσιμους τομείς».
Στάθηκε ιδιαίτερα στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), τα οποία μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το σχετικό στόχο.
«Το τέταρτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το 2018, καθώς η διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει προτεραιότητα ενώ η τάση του τελευταίου τριμήνου μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών» πρόσθεσε ο επικεφαλής της διοίκησης της τράπεζας.
Και,  ακόμη, συμπλήρωσε πως «μολονότι οι στόχοι για τα NΡΕ είναι φέτος πιο απαιτητικοί, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα τους επιτύχουμε, καθώς ο τράπεζες μπορούν πλέον να κάνουν πλήρη χρήση νομικών εργαλείων που τέθηκαν σε ισχύ από πέρυσι και τα οποία μόνον μερικώς αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2017».
Αναφερόμενος στη ρευστότητα της τράπεζας, υπογράμμισε ότι «η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά 4  δισ. ευρώ το 2017, κυρίως χάρη στην αύξηση των καταθέσεων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και στη βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παρά τη διατήρηση των συνθηκών περιορισμένης ρευστότητας, η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων έφτασε τα 400  εκατ. ευρώ.
Σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι «συνέχισε να αυξάνει τα κεφάλαιά της και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (CET1) έχει ενισχυθεί σωρευτικά κατά 220 μ.β. από το 2015, από τις οποίες οι 150 μ.β. το τελευταίο έτος. Το 2017 αποπληρώσαμε πλήρως τις προνομιούχες μετοχές, εκδίδοντας ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (TierII), με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη συνολικών κεφαλαίων (με πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 17,9%».
Προϋποθέσεις για την έξοδο από το μνημόνιο
Αναφορικά με τις μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας, ο κ. Καραβίας εκτιμά ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας. Με την εκπνοή του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να καλύπτονται από τις διεθνείς αγορές».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «για το σκοπό αυτό θα πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ρύθμιση του δημοσίου χρέους με τις ελάχιστες αιρεσιμότητες, ώστε καμία πλευρά να μην αμφιβάλλει ότι θα υλοποιηθεί πλήρως, διασφάλιση της χρηματοδότησης από πιθανούς εξωτερικούς ή εσωτερικούς κλυδωνισμούς, πρόνοιες που θα ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο υποτροπής».
Επιπλέον, επεσήμανε ότι «το συμφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων και της αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη γύρω στο 2,1% το 2018 στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν σε διψήφιο ποσοστό».
Για να συμβεί αυτό, εξήγησε, «απαιτείται οι διεθνείς αγορές να έχουν πεισθεί απόλυτα για τις θετικές προοπτικές του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας».
Τέλος, υπογράμμισε ότι «μέσα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το 2018, παραμένοντας ταυτόχρονα σε τροχιά κερδοφορίας, συνεχίζοντας τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, μέσα από τη χρηματοδότηση των πελατών μας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην έναρξη της ανοδικής φάσης της οικονομικής δραστηριότητας».
Τα οικονομικά μεγέθη 
Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τη Eurobank, καθώς πέτυχε τη βελτίωση των οργανικών της αποτελεσμάτων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και ρευστότητας και τη μείωση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) πέραν του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί.
Ειδικότερα:
– Τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 186 εκατ. ευρώ το 2017.
– Tα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν στα επίπεδα του 2016 και διαμορφώθηκαν σε 1,5  δισ. ευρώ, καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ αντιστάθμισε τα χαμηλότερα έσοδα από χορηγήσεις.
– Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του 2016 σε 2,41%.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,5% το 2017 σε 268 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.
– Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2017 σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν κατά 28,4% και διαμορφώθηκαν σε 151 εκατ. ευρώ
– Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% σε 1,9 δισ. ευρώ
– Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 894  εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,0% το 2017. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,5%.
– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,7% σε 987 εκατ. ευρώ
– Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -687 εκατ. ευρώ το 2017.
Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46,0% το 2016, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά 0,7 δισ. ευρώ.
Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους. Επιπλέον, pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται κατά περισσότερες από 500 μονάδες βάσης σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά 1,0 δισ. ευρώ
– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ το 2017.
– O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 2017.
Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 15,3% και έχει αυξηθεί κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 και 220 μονάδες έναντι του 2015, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,9% και είναι αυξημένος κατά 450 μονάδες έναντι του 2015.
Proforma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, ο δείκτης CET1 με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται σε 12,4%.
– Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ και είναι χαμηλότερη κατά 7,2 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.
– Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου το 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά 0,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 109,6%, από 117,6% το 2016.