1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Intralot: Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017
Intralot: Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017

Intralot: Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017

0

Μείωση της ενοποιημένης ζημίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

Αύξηση 11,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, 5,5% στα EBITDA και σημαντική μείωση στις καθαρές ζημίες παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου Intralot για το 2017.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.104,2 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα  EBITDA, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2017 στα 171,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% (+9,0 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2016.

Το περιθώριο EBITDA επί των πωλήσεων, επηρεάστηκε αρνητικά από τα χαμηλότερα Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως, σε σχέση με την περυσινή χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση στο 15,5% σε σύγκριση με το 16,4% του 2016.

Το EBT για το 2017 ανήλθε σε 10,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με -7,6 εκατ. για το 2016 θετικά επηρεασμένο από τα σημαντικά μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα (χαμηλότερα κατά 17,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016) ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους και του ύψους δανεισμού (μέσω της αναχρηματοδότησης ομολόγου το 2016 και από την πώληση θυγατρικών).

Το NIATMI (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το 2017 διαμορφώθηκε στα -58,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα -74,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Το προσαρμοσμένο ΝΙΑΤΜΙ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιώθηκε κατά 49,3% σε σχέση με πέρυσι (-15,3 εκατ. ευρώ από -30,2 εκατ. ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 510,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον καθαρό δανεισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Intralot προχώρησε σε επεκτάσεις συμβολαίων με τις κρατικές λοταρίες του Οχάιο, του Βερμόντ, και του Αρκάνσας, καθώς επίσης επέκτεινε τη συνεργασία της με τον ΟΠΑΠ στον τομέα των αριθμολαχείων.

Αναφορικά με την μητρική εταιρεία, τα έσοδα το 2017 αυξήθηκαν κατά 2,0% στα 66,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στη δωδεκάμηνη θετική επίδραση του συμβολαίου μας τεχνολογικής υποστήριξης στο Περού (ύστερα από την πρόσφατη συναλλαγή M&A) καθώς επίσης και λόγω μιας εφάπαξ αμοιβής, για πώληση λογισμικού, της τάξης των +3,0 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε από την Scientific Games μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 και σχετίζεται με τη συμμετοχή στην εταιρεία Ελληνικά Λαχεία ΑΕ.

Το EBITDA αυξήθηκε στα 8,8 εκατ. ευρώ από -0,5 εκατ. ευρώ το 2016. Η μεταβολή του EBITDA οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους το οποίο συνέβαλλε θετικά στα αποτελέσματα της εταιρείας.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν στα -11,5 εκατ. ευρώ από -0,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης ανέφερε σχετικά: «Οι επιδόσεις μας κατά την οικονομική περίοδο 2017 αντανακλούν την πρόοδο σε όλους τους κύριους στρατηγικούς στόχους της INTRALOT προς την κατεύθυνση ενός σταθερού και προβλέψιμου μέλλοντος για την εταιρία μας.

Κατά το 2017 επιτύχαμε αύξηση EBITDA 5,5% που προκύπτει από βελτιώσεις στη λειτουργική μας απόδοση ενώ η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών 500 εκατ. ευρώ επταετούς περιόδου με μειωμένο επιτόκιο 5,25% είχε μεγάλη συνεισφορά στην επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού μας, παρέχοντας έναν σταθερό χρηματοδοτικό ορίζοντα. Αυτή η έκδοση μας επέτρεψε να αποπληρώσουμε το σύνολο των κοινοπρακτικών μας δανείων και αποτέλεσε σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Συνεχίσαμε με επιτυχία τον γεωγραφικό επαναπροσδιορισμό της βαρύτητας του ενδιαφέροντός μας αποεπενδύοντας από αναπτυσσόμενες και εστιάζοντας σε ανεπτυγμένες αγορές. Στις ΗΠΑ ανανεώσαμε τα συμβόλαιά μας με Κρατικές Λοτταρίες σε πέντε Πολιτείες και υπογράψαμε ένα νέο μεγάλο τεχνολογικό συμβόλαιο με την CAMELOT για την Κρατική Λοτταρία του Ιλλινόι. Στην Ελλάδα ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τον παλαιότερο πελάτη μας, τον ΟΠΑΠ, για τα όλα τα αριθμοπαιχνίδια.

Τέλος, υλοποιήσαμε μεγάλες επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως η νέα στοιχηματική πλατφόρμα, ενιαία για όλα τα κανάλια διανομής και στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bit8, τη εταιρείας που ανέπτυξε τη σειρά των προϊόντων μας διαχείρισης πελατών, PULSE. Παρά τα μη-επαναλαμβανόμενα κόστη αναχρηματοδότησης του δανεισμού και την αρνητική επίδραση από συναλλαγματικές ισοτιμίες , οι βελτιωμένες μας ταμειακές ροές αντανακλούν τη μείωση του κόστους επιτοκίων που προέκυψε από προηγούμενους κύκλους αναχρηματοδότησης του δανεισμού μας».

tags: