1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Ανακοίνωσε δημόσια προσφορά για την εξαγορά του 0,96% των μετοχών της από την J&P – Άβαξ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Ανακοίνωσε δημόσια προσφορά για την εξαγορά του 0,96% των μετοχών της από την J&P – Άβαξ

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Ανακοίνωσε δημόσια προσφορά για την εξαγορά του 0,96% των μετοχών της από την J&P – Άβαξ

0

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε την 05.04.2018 από την εταιρεία «J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ότι η τελευταία υπέβαλε κατά την ως άνω ημερομηνία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out), των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά i) την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της από 13.11.2017 προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε ο Προτείνων (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») και ii) τις αγορές Μετοχών στις οποίες προέβη στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος εξόδου (sell-out) από τους μετόχους της Εταιρείας, και σύμφωνα με επιστολή της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXCSD)» (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την 05.04.2018, ο Προτείνων κατέχει συνολικά 112.682.826 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,310% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει, ήτοι συνολικά 782.464 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 0,690% περίπου επί του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας αντάλλαγμα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των € 0,700 ανά μετοχή σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους πωλητές/κατόχους σχετικών Μετοχών αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν: i) στα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων Μετοχών, υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές και ii) στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1.4 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 08.12.2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Νόμου και την υπ’ αριθμ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.