1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

0

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις – Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.287 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.287 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία ομόφωνες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017).

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 3ο

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (1.7.2017-30.6.2018) της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON, και καθόρισε ως αμοιβή της το συνολικό ποσό των 45.000 € (πλέον ΦΠΑ).

Η παραπάνω εταιρεία εντός 15 ημερών από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης,

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 4ο

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016–30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017) που για την εν λόγω χρήση ανέρχονται στο ποσό των 163.187,81 € και την προέγκριση χορήγησης των ιδίων αμοιβών, έως του ποσού των 165.000 €, που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 5ο

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδειας προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 6ο

Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής της κας ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ στη θέση του κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΝΕΔΑΚΗ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 7ο

Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλεγεί επί του παρόντος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 8ο

Ορισμός – εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:

1.   ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

2.   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%

 

Θέμα 9ο

Ορισμός – εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:

1.   ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, πρόεδρος της Επιτροπής.

2.   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, μέλος της Επιτροπής.

3.   ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ, μέλος της Επιτροπής.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.287

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.61%