1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Πλαίσιο Computers: Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη για το 2017
Πλαίσιο Computers: Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη για το 2017

Πλαίσιο Computers: Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη για το 2017

0

Βελτιωμένες κατά 1% οι πωλήσεις  – Άνοδος της καθαρής κερδοφορίας.

Αύξηση των πωλήσεων λόγω της βελτίωσής τους στο δεύτερο εξάμηνο, παρουσίασε η εισηγμένη εταιρεία λιανικού εμπορίου ειδών πληροφορικής και τεχνολογίας Πλαίσιο ΑΕ.  Η εταιρεία κατάφερε ακόμη να αυξήσει και τα αποτελέσματα EBITDA και να παρουσιάσει  διψήφια αύξηση των κερδών προ φόρων, παρά τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

Ακόμη, πέτυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές με παράλληλη, νέα σημαντική αύξηση των διαθεσίμων και βελτίωση του μερίσματος σε ποσοστό μεγαλύτερο της ανόδου της κερδοφορίας.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 286 εκατ. ευρώ από 283 εκατ. ευρώ το 2016, βελτιωμένες κατά 1%, αποκλειστικά λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου, στο οποίο το ποσοστό αύξησης ήταν 5%.
Στα υπόλοιπα μεγέθη παρατηρείται:

– Αύξηση του μικτού κέρδους στα € 62,1 εκ. από € 60,5 εκ. ή σε ποσοστό 2,8%, μετά από ενίσχυση του περιθωρίου μικτού κέρδους.
– Ενίσχυση του EBITDA κατά 5,9% στα € 10,7 εκ. από € 10,1 εκ. παρά την αρνητική διαφοροποίηση των λοιπών εσόδων κατά περίπου 2,5 εκ.
– Ανάκαμψη των κερδών προ φόρων σε διψήφιο ποσοστό στα € 7,3 εκ. και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα € 4,9 εκ.
–  Ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα € 50 εκ., πλέον του μισού της χρηματιστηριακής αξίας του Ομίλου. – – – – Μείωση του δανεισμού και καθαρή ρευστότητα στα € 37 εκ.
– Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση μετά και την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα € 90,3 εκ.
– To προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε  € 0,07 ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε:
«Το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς σημειώθηκε ουσιαστική μεγέθυνση σε όλα τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη και η καταναλωτική διάθεση στο λιανικό εμπόριο, εύθραυστη. Οδηγός για την καθολική αυτή βελτίωση υπήρξε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο είδαμε τον κύκλο εργασιών μας να ανακάμπτει κατά 5%. Μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο ότι παραπάνω επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο επιτεύχθηκαν χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα περιθώρια απόδοσής μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στο σύνολο του έτους η καθαρή κερδοφορία μας βελτιώθηκε σχεδόν 10%, η αύξησή της στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι διπλάσια! Αν μάλιστα δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2017 σε σχέση με το 2016, η βελτίωση του EBITDA θα ξεπερνούσε το 37%.

Εξίσου θετική υπήρξε η πορεία στον Ισολογισμό: Μειώσαμε το συνολικό μας δανεισμό και μάλιστα σχεδόν μηδενίζοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυξήσαμε τα διαθέσιμά μας κατά € 7 εκ. και κρατήσαμε σταθερές τις απαιτήσεις μας. Είμαστε δε ενθουσιασμένοι που, τελικά, δημιουργήσαμε νέες λειτουργικές ταμειακές ροές που αγγίζουν τα € 12 εκ. και οδήγησαν την καθαρή (απαλλαγμένη από το δανεισμό) ρευστότητά μας στα € 37 εκ..
Οι παραπάνω επιδόσεις μας ωθούν στο να ατενίζουμε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό νιώθουμε ότι μπορούμε να προτείνουμε μια ικανοποιητική αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους μας, ύψους 7 ευρωλεπτών ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 1,6% σε σχέση με την παρούσα αξία της μετοχής.
Οι άνθρωποι και η Διοίκηση της Πλαίσιο, θα είμαστε σε εγρήγορση: Γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό και για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να διαθέτουμε τεχνικά άρτια προϊόντα και, κυρίως, να αναβαθμίζουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Στα επόμενα δύο χρόνια σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε επενδύσεις ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ περίπου και, βεβαίως, αναζητούμε τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων μας, διαφοροποιώντας, όταν απαιτείται, την προϊοντική σύνθεση και την εμπορική
μας πολιτική, ώστε να ικανοποιούμε τους πελάτες και τους μετόχους μας αλλά και να προσφέρουμε στην Κοινωνία.»
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:
«Σε μια αγορά που φαίνεται να ανακάμπτει το δεύτερο 6μηνο της χρήσης, η Πλαίσιο πετυχαίνει να αυξήσει πωλήσεις, μερίδια αγοράς και κερδοφορία με τρία σημεία να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς:
-Οι περισσότερες από 330.000 συναλλαγές για σχολικά είδη (50.000 περίπου παραπάνω από το 2016) διαμόρφωσαν μία εξαιρετική απόδοση στη σχολική περίοδο τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο εμπλουτισμού του πελατολογίου.
-Η δεύτερη χρονιά του Black Friday στο Πλαίσιο είχε τεράστια επιτυχία φτάνοντας περίπου 2.000.000 επισκέπτες στο plaisio.gr και υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις ενός ήδη εξαιρετικού Black Friday του 2016.
– Η σημαντική αύξηση πωλήσεων την περίοδο των Χριστουγέννων, με παράλληλη αύξηση της κατηγορίας του δώρου, δεν υπονομεύθηκε από την εμπορική επιτυχία του Black Friday.
Η Πλαίσιο μέσα στο 2017 κατέκτησε 3 πολύ σημαντικές διακρίσεις, αναδείχθηκε:
-ένας από τους κορυφαίους εργοδότες με το καλύτερο περιβάλλον εργασίας στη χώρα στα βραβεία «Best Workplaces» του διεθνούς θεσμού Great Place to Work®
-“True Leader” από την ICAP και
-μία από τις 21 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στα “Growth Awards”
Επίσης, έχει εξαιρετική σημασία για εμάς ότι θα εκδώσουμε σύντομα την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πλαίσιο η οποία θα ενισχύσει τη διαρκή μας δέσμευση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.»