1. Home
 2. Χρηματιστήριο
 3. Alpha Trust Ανδρομέδα: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων
Alpha Trust Ανδρομέδα: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Alpha Trust Ανδρομέδα: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων

0

Στις 13 Απριλίου αρχίζει η πληρωμή  του μερίσματος.

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 2.4.2018 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 45 μέτοχοι κατέχοντες 212.251 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.17-31.12.17 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.17-31.12.17.
 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
 5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
 6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
 7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
 8. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4209/2013.
 9. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.17-31.12.17 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 300.852,00, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,75 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 16.472 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μέρισμα.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 5/4/2018.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 10/4/2018 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 13/4/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και συγκεκριμένα τον Φιλίππου Ιωάννη, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γλέζο Λογοθέτη, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους κ.κ. Alexander Zagoreos, Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Νικόλαο Κυριαζή, Αλέξιο Σουλτογιάννη, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Ομόφωνα,  με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τους Νικόλαο Κυριαζή, Αλέξιο Σουλτογιάννη, Alexander Zagoreos, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

 

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Νικόλαο Κυριαζή, Alexander Zagoreos και Anastasios Adam. Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχει πολυετή δραστηριότητα στη διοίκηση επιχειρήσεων ώστε διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

 

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), προέβη:

α. Στην έγκριση των αμοιβών  που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017.

β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και για το α΄ εξάμηνο του 2019.

γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση και στην προέγκριση για το α΄ εξάμηνο του 2019.

 

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

 

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4209/2013, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία, ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε εγκριθεί με την από 22/2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., και η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 212.251 (ποσοστό 50,83% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών. Οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν την εξακολούθηση ισχύος του προγράμματος που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευσης της 7.6.2016 και λήγει στις 6.6.2018.