1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ
Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ

Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ

0

Την άρση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ αποφάσισε η διοίκηση του Χρηματιστηρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, “Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται από σήμερα, 22 Μαΐου 2018, η αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών (ομολογιών) της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε, λαμβάνοντας υπόψη την από 18.05.2018 ανακοίνωση της εταιρίας και την από 21.05.2018 ορθή επανάληψη αυτής“.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση της Sunlight αναφέρεται:

Η Εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κλιμάκια εμπειρογνωμόνων και τις ασφαλιστικές εταιρείες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτίμηση της ζημίας που έχει προκληθεί σε τμήμα του εργοστασίου και ειδικότερα σε μέρος της γραμμής παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών και στο κτίριο που αυτή στεγαζόταν. Η πληγείσα γραμμή παραγωγής μπαταριών συνεισέφερε σε μεγάλο ποσοστό του ετήσιου τζίρου της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η Εταιρεία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τον περιορισμό των απωλειών στον κύκλο εργασιών της, όπως η αγορά υφισταμένων προϊόντων από τρίτους ή η ανάθεση της κατασκευής τους σε τρίτους και εν συνεχεία παράδοσή τους στους πελάτες της. Το ακριβές ποσοστό αναπλήρωσης των απωλειών δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιοριστεί. Οι γραμμές παραγωγής των μπαταριών που προορίζονται για αμυντική χρήση δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά, καθώς έχουν υποστεί περιορισμένες μόνο ζημίες.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί είναι επαρκώς ασφαλισμένες για κάθε ζημία από κοινοπραξία 8 ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν τόσο αποκατάσταση ζημιών λόγω πυρός αλλά και μελλοντική απώλεια κερδών (loss of profit). Επειδή όμως ο ακριβής χρόνος είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, η Εταιρεία μας προτίθεται εντός των αμέσως προσεχών ημερών  να καταθέσει προς την κοινοπραξία των ασφαλιστικών εταιρειών αίτημα προκαταβολής έναντι της τελικής αποζημίωσης. Η προκαταβολή θα χρησιμοποιηθεί μαζί με υφιστάμενα ίδια διαθέσιμα και τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας που επλήγη από την πυρκαγιά.

Το χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα  κατάσταση δεν μπορεί ακόμη να προσδιορισθεί επακριβώς, εκτιμούμε ωστόσο ότι είναι εφικτή η επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής τον Σεπτέμβριο του 2018, με ορίζοντα πλήρους αποκατάστασης της παραγωγής στα προ της πυρκαγιάς επίπεδα, το αργότερο εντός του 1ου τριμήνου του 2019.

Η Εταιρεία δηλώνει επίσης ότι η προσεχής καταβολή των τόκων του ομολογιακού δανείου προς τους ομολογιούχους, η οποία είναι προγραμματισμένη για  την 21η Ιουνίου του 2018, θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου.

Τέλος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε δημοσίως την ρητώς δεδηλωμένη και προς ημάς δέσμευση της μετόχου μας  Olympia Group Συμμετοχών ΑΕ, να στηρίξει πλήρως και με κάθε μέσο την Εταιρεία μας (όπως με κεφαλαιακή ενίσχυση ή/και παροχή εγγυήσεων για τραπεζική χρηματοδότηση κτλ) εφόσον και όταν αυτό απαιτηθεί.

Συνεπεία τούτων, και ως πρώτο βήμα επιστροφής στην ομαλότητα, γνωστοποιούμε ότι ζητήσαμε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Θεωρούμε πλέον ότι, ύστερα από τη νεότερη ενημέρωση, οι λόγοι αναστολής έχουν εκλείψει.

Η ολιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολογιών που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, καίτοι περιγράφεται τυπικώς, κατά το γράμμα των όρων του ομολογιακού δανείου, ως περίπτωση παραβίασης αρνητικής υποχρέωσης της Εταιρείας μας, με βάση τα έως σήμερα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και ενημέρωσης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ότι δεν υφίστανται σχετικά αιτήματα Ομολογιούχων, θεωρούμε ότι δεν θα επιφέρει κάποια επίπτωση στην Εταιρεία.

Θα θέλαμε και πάλι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τις αρχές, τους μετόχους μας, τους ανθρώπους μας και το επενδυτικό κοινό για την στήριξη, έμμεση και άμεση, που παρέχουν στην Εταιρεία μας και από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε ότι κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως εφικτό για την πλήρη και την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του εργοστασίου μας“.