1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Ομιλος Fourlis: Στις 15 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
Ομιλος Fourlis: Στις 15 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Ομιλος Fourlis: Στις 15 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

0

Θα τεθεί προς έγκριση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15 η Ιουνίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην
Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης
της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
καλούνται οι Μέτοχοι σε Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού
αριθ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς
δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη
επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η
Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20,, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και Εταιρείας, καθώς
και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 –
31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017
και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,04€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση
του άρθρου 3 του Καταστατικού.

6. Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της 10.06.2018 (Ημερομηνία
Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στο φορέα “Ελληνικά
Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης”
(«ΕΧΑΕ»).

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της 22.06.2018
(Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ.
Στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της 05.07.2018
(Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ.
Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις
επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η
τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης
αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην
Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή / και σε
τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική
εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο
Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20 (Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές) και στην
ιστοσελίδα www.fourlis.gr, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής
Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικών).

Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές
αυτής Συνελεύσεις και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος
μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3)
φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω
μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των
συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α
παρ. 3 Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής
δικαιώματα:
(Α) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με
αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει
πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(Β) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με
αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των
μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fourlis.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν
με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
εταιρείας.

tags: