1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Τιτάν ΑΕ: Στη 1 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
Τιτάν ΑΕ: Στη 1 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Τιτάν ΑΕ: Στη 1 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

0

Η διάθεση κερδών και η επιστροφή κεφαλαίου τα βασικά θέματα.

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου στη 1 μ.μ., στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22α, 111 43 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσια διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Διάθεση κερδών χρήσης 2017.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2018

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€ 42.316.264), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€ 0,50) ήτοι από τρία ευρώ (€3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 2,50), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 80.400.901,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν. 2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά ενενήντα πέντε λεπτά (€0,95), ήτοι από δύο ευρώ
και πενήντα λεπτά (€2,50) σε τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 3,45)- Τροποποίηση  άρθρου 5 του Καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου.

8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών

Αντίστοιχα οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές (Προνομιούχοι Μέτοχοι), καλούνται σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22Α , 11143 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσια διάταξης

Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 42.316.264 ευρώ (€42.316.264 ), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€0,50) ήτοι από τρία ευρώ (€3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου.

tags: