1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Dionic: Μικρή άνοδος του κύκλου εργασιών και ζημίες για τη χρήση 2017
Dionic: Μικρή άνοδος του κύκλου εργασιών και ζημίες για τη χρήση 2017

Dionic: Μικρή άνοδος του κύκλου εργασιών και ζημίες για τη χρήση 2017

0

Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών και ζημιές ύψους 3,59 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Dionic για το 2017.

Οπως αναφέρεται , μάλιστα, σεε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε  διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων η Εταιρεία στις 30.06.2017 υπέγραψε συμφωνία θέσης βασικών όρων  ρύθμισης δανεισμού με την Τράπεζα EFG στην οποία περιλαμβάνεται η διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου με αποτέλεσμα η οφειλή της Εταιρείας στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των € 4 εκατ. από € 30 εκατ. Σημαντική προϋπόθεση είναι μέχρι 31.12.2018 (παράταση στην αρχική προθεσμία της 31/12/2017) η Εταιρεία να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση μέρους του ενεργητικού που είναι προσημειωμένο υπέρ της Τράπεζας  συνολικού ύψους € 4,55 εκατ. για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού.

Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω προϋπόθεσης η Εταιρεία προέβη στην πώληση του 37,5% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε έναντι ποσού € 500 χιλ. και στην πώληση του 50% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε έναντι του ποσού € 10 εκατ. Σε εκτέλεση της από 30.06.2017 Συμφωνίας Θέσης Βασικών Όρων  Ρύθμισης Δανεισμού, στις 22.12.2017 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλών της Εταιρείας με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS για την ολοκλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων για τη ρύθμιση του δανεισμού που περιλαμβάνει την πώληση του 13,45% που κατέχει η Εταιρεία στην συγγενή επιχείρηση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε και είναι σήμερα ενεχυριασμένο στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS και τη μεταβίβαση του ακινήτου της Εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους στις Αχαρνές στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS η οποία διατηρεί σήμερα α’ προσημείωση υποθήκης επ’ αυτού. Η μεταβίβαση του ακινήτου θα προχωρήσει εφόσον επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για τον Όμιλο και τους πιστωτές της.

Επίσης η Εταιρεία  βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει την τελική έγκριση από την ALPHA BANK για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού  € 10 εκατ. περίπου και τη μετατροπή του σε προνομιούχες μετοχές με τελικό στόχο την κεφαλαιοποίηση αυτών. Τέλος, η Εταιρεία  βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και  αναμένει την τελική έγκριση από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  για την ρύθμιση του δανεισμού της. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι ανωτέρω συμφωνίες  θα ολοκληρωθούν μέχρι την 30.06.2018 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €54,6 εκατ. έναντι 53,5 € το 2016 αυξημένος κατά  2,13%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  € 9,8  εκατ.  έναντι € 10,1 εκατ.  το 2016.  Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  € 2,4 εκατ. έναντι  κερδών  € 2,0 εκατ. το 2016.

Ο Όμιλος παρουσίασε κατά την παρουσιαζόμενη χρήση 2017 ζημίες από αναδιοργάνωση ποσού ύψους € 3.597.596,98. Το κονδύλι ποσού € 3.597.596,98 για τον Όμιλο αφορά:

–   προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 2.715.962 και
– ζημία απαξίωσης ή καταστροφής αποθεμάτων ποσού € 600.000
– απομείωση υπεραξίας θυγατρικής  ποσού € 281.000

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων (ΕBITDA) κατά το ποσό των  προαναφερόμενων ζημιών αναδιοργάνωσης  για τον Όμιλο ανήλθε για τη χρήση του 2017 σε ποσό ύψους € 1,4 εκατ. Το εν λόγω κονδύλι για τον Όμιλο στην προηγούμενη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό ύψους € 3,5 εκατ. Οι ζημιές  προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  € 4,1 εκατ. έναντι  κερδών € 0,19  εκατ. το 2016 ενώ οι ζημιες  προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε   €  4,4 εκατ. έναντι ζημιών  € 5,3 εκατ. το 2016. Οι ζημίες  μετά φόρων  ανήλθαν € 3,0 εκατ. έναντι ζημιών € 5,0 εκατ. το 2016.

tags: