1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Τιτάν: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών και ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων
Τιτάν: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών και ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων

Τιτάν: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών και ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων

0

Ενεκρίθη η διανομή μερίσματος 2017 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 1.6.2018, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 58.312.988 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 4.166.311 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του θέματος 6, για το οποίο απαιτείτο αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.692.986 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με 58.057.256 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,56% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 255.732 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2017 με 58.312.988 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως ακολούθως:

-Για τακτικό αποθεματικό ποσό € 357.917,60

-Για μέρισμα χρήσεως

(84.632.528 μετοχές προς € 0,05 ανά μετοχή ) ποσό € 4.231.626,40

-Κέρδη εις νέον ποσό € 8.802.347,52
Σύνολο ποσό € 13.391.891,52

Εγκρίθηκε επίσης, η διάθεση καθαρών κερδών ποσού €2.800.000, που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΙFRS) είχε ληφθεί υπόψιν για τη διαμόρφωση των καθαρών κερδών της χρήσης 2017, για καταβολή σε στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017, με 57.808.354 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,13% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 248.902 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 255.732 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση των αποζημιώσεων χρήσης 2018, με 58.312.988 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν αποζημιώσεις συνολικού μικτού ποσού 595.000 ευρώ που καταβλήθηκαν το 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, η πρόσθετη αποζημίωση μικτού ποσού ευρώ 168.000 που καταβλήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου και η πρόσθετη αποζημίωση μικτού ποσού ευρώ 135.000 που καταβλήθηκε στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη.

Επίσης προεγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις για τη χρήση 2018, οι οποίες θα παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2017, ήτοι συνολικό μικτό ποσό ευρώ 595.000 για αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και μικτές πρόσθετες αμοιβές/ αποζημιώσεις μέχρι ποσού ευρώ 168.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου και ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη από τη Εταιρία και εταιρίες του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2018 και τον καθορισμό της αμοιβής της, με 58.302.910 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.078 ψήφους

ΘΕΜΑ 6ο: Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό σαράντα δύο εκατομμυρία τριακοσίες δέκα έξι χιλιάδες διακοσία εξήντα τεσσερα ευρώ (€ 42.316.264), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€ 0,50) ήτοι από τρία ευρώ (3 ) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της με 58.312.988 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 211.581.323 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ευρώ και 50 λεπτών εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Μέσω του Οικονομικού Ημερολογίου έχει ανακοινωθεί ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιτροφής κεφαλαίου (Record Date) η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ογδόντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 80.400.901,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν. 2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά ενενήντα πέντε λεπτά (€0,95), ήτοι από δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50) σε τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 3,45)- Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 80.400.901,60 με κεφαλαιοποίηση των ως άνω αποθεματικών και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με 58.312.988 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Μετά την ως άνω κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει από € 211.581.320 σε ευρώ 291.982.221,60, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά € 0,95, ήτοι από € 2,50 σε €3,45. .

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης. Για τα σχετικά θέματα και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας με τη νέα ονομαστική τους αξία θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 58.164.182 ήτοι με πλειοψηφία 99,74% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 2190/20, μέχρι του 1/10 του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει ή διατηρεί, κατά το χρονικό διάστημα 24 μηνών από 2.6.2018 μέχρι την 1.6.2020, με ανώτατη τιμή €40 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να λήξει σήμερα 1.6.2018 το χρονικό διάστημα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση της 17.6.2016 και το οποίο θα έληγε στις 17.6.2018.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 138.728 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.078 ψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας με 58.223.236 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,85% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 89.752 ψήφους.

tags: