1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Κρι – Κρι: Την διανομή μερίσματος 0,115 ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων
Κρι – Κρι: Την διανομή μερίσματος 0,115 ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων

Κρι – Κρι: Την διανομή μερίσματος 0,115 ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων

0

Η συνέλευση ενέκρινε ακόμη τις οικονομικές καταστάσεις και την αγορά ιδίων μετοχών.

Την έγκρισή της στη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή, έδωσε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι Κρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη χθεσινή τακτική ΓΣ παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.529.289 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,233%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1.    Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2.   Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3.    Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2018 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός (ΑΜ 11541) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΟΥΦΟΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 13631) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “ΣΟΛ”. Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.279.289, ήτοι ποσοστό 99,06% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 250.000, ήτοι ποσοστό 0,94% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4.    Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/8/2018 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2018, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2017 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €333.139,44.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5.    Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6.    Εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 4/7/2018 έως 30/6/2019, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε το ποσό των €6,00 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των €2,00 ανά μετοχή.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.