1. Home
  2. Αγορές
  3. Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου για την Profile
Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου για την Profile

Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου για την Profile

0

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2018, στα οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η περαιτέρω δραστηριοποίηση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, κατεύθυνση στην οποία επενδύει σταθερά τα τελευταία έτη, καθώς και η δυνατότητά του να υλοποιεί σύνθετα έργα.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε αύξηση κατά 40% και διαμορφώθηκε σε €6,3 εκατ., από €4,5 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2017. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15% σε €1,7 εκατ., έναντι €1,5 εκατ. την προηγούμενη περίοδο. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται  στην αύξηση των πωλήσεων και στην ενσωμάτωση της Γαλλικής θυγατρικής εταιρείας Login SA.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 28%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των ίδιων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέους πελάτες από αγορές του εξωτερικού, ως αποτέλεσμα της προγραμματισμένης ενίσχυσης των δραστηριοτήτων προώθησης πωλήσεων και έρευνας & ανάπτυξης. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 140% σε €683χιλ. από €287 χιλ., το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €490 χιλ. από €181 χιλ.

O Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των €17,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, έναντι €17,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 1,05x (1,04x στις 31 Δεκεμβρίου 2017). Αντίστοιχα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,76x, έναντι 1,85x στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε επίπεδο μητρικής, για τη συγκεκριμένη περίοδο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3,6 εκατ. (€3,4 εκατ. 30.06.2017), το EBITDA σε €390 χιλ. και τα κέρδη μετά φόρων ήταν €987χιλ.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, κατά το α’ εξάμηνο 2018 ενισχύθηκε, καθώς ο Όμιλος παρουσίασε τις νέες λύσεις του για τον τραπεζικό και ευρύτερο επενδυτικό τομέα, με κορωνίδα τη νέα καινοτόμα λύση Axia Robo Advisor. Πρόκειται για μια omni-channel λύση διαχείρισης επενδύσεων, που προσφέρει σύγχρονη workflow-based λειτουργικότητα για την αποτελεσματική online εκτέλεση όλων των απαραίτητων wealth management εργασιών, τόσο με αυτοματοποιημένο τρόπο όσο και σε hybrid μοντέλο. Επιπλέον, εμπλουτίστηκε η λύση FMS.next Leasing, η οποία αυτοματοποιεί τη διαδικασία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, (Leasing) με αξιόπιστα εργαλεία παρακολούθησης για κάθε τύπο μίσθωσης, ενώ μεταξύ άλλων εστιάζει στην αποτελεσματική διαχείριση του εταιρικού κινδύνου. Το καταξιωμένο σύστημα διαχείρισης επενδύσεων Axia αναβαθμίστηκε σε νέα έκδοση 2.0, που διατίθεται πλέον και σε Microsoft Azure Cloud. Το Treasury σύστημα Acumennetεμπλουτίστηκε με νέα χαρακτηριστικά, όπως πιο μοντέρνο web interface, dashboards, δυναμικές αναφορές και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, ο Όμιλος παρουσίασε και υλοποίησε τη νέα λύση για Fund Management σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ πλέον όλες οι πλατφόρμες του Ομίλου είναι διαθέσιμες σε Cloud και SaaS περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα του Ομίλου εγκαταστάθηκαν εντός του α΄ εξαμήνου σε νέους πελάτες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, μεταξύ αυτών σε τράπεζες όπως η IBG, Family Bank, Twenty First Capital, κτλ.

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα ο Όμιλος της Profile και τα προϊόντα του, έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς μελέτες αξιολόγησης όπως της Gartner, Celent, Aite, έχοντας λάβει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες διακρίσεις: “Most Innovative Investment Management Software Solutions Firm – 2018” από τις εκδόσεις AI’s Global Excellence Awards, “Most Trusted Banking Treasury Solutions Provider – Europe 2018” από το Global Brands Magazine, “Most Outstanding Core Banking Solutions Provider Europe 2018” από τα Corporate Excellence Awards (Corporate Vision magazine), κ.ά.

Η διοίκηση της Profile Software, παραμένει αισιόδοξη για την πλήρη επίτευξη των στόχων της για το τρέχον έτος. Ο Όμιλος ενισχύει το δυναμικό του σε Ελλάδα και εξωτερικό με έμπειρους επαγγελματίες, αλλά και νέα καταρτισμένα στελέχη, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εγχώρια οικονομία. Επιπρόσθετα, το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου υλοποιείται επιτυχώς, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διείσδυση σε νέες αγορές, κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής.