1. Home
  2. Αγορές
  3. Oι δεσμεύσεις της WFE τη δεύτερη μέρα γενικής συνέλευσης
Oι δεσμεύσεις της WFE τη δεύτερη μέρα γενικής συνέλευσης

Oι δεσμεύσεις της WFE τη δεύτερη μέρα γενικής συνέλευσης

0

Κατά την σημερινή δεύτερη ημέρα της της 58ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (World Federation of Exchanges – WFE) στην Αθήνα, συζητήθηκαν ορισμένα καίρια θέματα που αφορούν τα χρηματιστήρια και τις κεφαλαιαγορές, όπως η βιωσιμότητα (sustainability) και η εταιρική διακυβέρνηση, το BREXIT και η ανάπτυξη των
ETFs. Κεντρικός ομιλητής για το θέμα του BREXIT ήταν ο κος Chris Leslie, μέλος του Βρετανικού κοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι ο χειρισμός του BREXIT έχει φέρει έως τώρα αρκετές πολιτικές αναταραχές στην χώρα του και αναμένεται το επόμενο διάστημα να είναι εξίσου δύσκολο. Ανέφερε επίσης, ότι είναι υπαρκτή η πιθανότητα να υπάρξει παράταση σε αυτό το θέμα, πέραν του
τέλους Μαρτίου 2019. Στη σχετική συζήτηση στο πάνελ που ακολούθησε, επισημάνθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ην. Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται αύξηση του κόστους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τις δύο πλευρές, καθότι αρκετές από τις εταιρίες να αναγκαστούν να διατηρούν δύο  υποδομές, μία εντός του Ην. Βασιλείου και μία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει ο φόβος για regulatory arbitrage μεταξύ των 2 διαφορετικών κανονιστικών προσεγγίσεων, με επίπτωση στην κίνηση της ρευστότητας.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων δημοσίευσε σήμερα τις πέντε Αρχές Βιωσιμότητας της WFE οι οποίες αποτελούν την επίσημη δέσμευση εκ μέρους της WFE και των μελών της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ατζέντας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Τα μέλη της WFE δραστηριοποιούνται ήδη στο θέμα της βιωσιμότητας όπως γίνεται φανερό και από τα αποτελέσματα των ετήσιων ερευνών βιωσιμότητας της WFE (2016, 2017 και 2018), καθώς και από το γεγονός ότι περισσότερα από 35 χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο – μεταξύ των οποίων και το Χρηματιστήριο Αθηνών – έχουν ήδη εκδώσει ή δεσμευτεί να εκδώσουν οδηγίες σχετικά με την
υποβολή εκθέσεων για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά & θέματα Διακυβέρνησης (Environmental, Social & Governance (ESG)) για τις εισηγμένες εταιρείες, από τη στιγμή που η WFE δημοσίευσε την πρώτη εκδοχή των Οδηγιών ESG το
2015 (ακολουθούμενη από τις αναθεωρημένες οδηγίες το 2018).

 Οι πέντε Αρχές Βιωσιμότητας της WFE είναι οι εξής:
1. Τα χρηματιστήρια θα επιδιώξουν να εκπαιδεύσουν όσους συμμετέχουν στο χρηματιστηριακό οικοσύστημα σχετικά με τη σημασία των θεμάτων βιωσιμότητας.
2. Τα χρηματιστήρια θα στηρίξουν τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πληροφόρησης που αφορά τους επενδυτές, η οποία είναι χρήσιμη για
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα ESG.
3. Τα χρηματιστήρια θα επιδιώξουν ενεργά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών με στόχο την προώθηση της ατζέντας για τη
βιώσιμη χρηματοδότηση.
4. Τα χρηματιστήρια θα προσφέρουν αγορές και προϊόντα που υποστηρίζουν τόσο την κλιμάκωση της βιώσιμης χρηματοδότησης, όσο
και τον επαναπροσδιορισμό των χρηματοοικονομικών ροών.
5. Τα χρηματιστήρια θα εφαρμόσουν αποτελεσματική εταιρική  διακυβέρνηση και επιχειρησιακές διαδικασίες και πολιτικές, οι οποίες θα
στηρίζουν τις προσπάθειές σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Στο θέμα της παγκόσμιας ανάπτυξης των Exchange Traded Funds (ETFs), αναφέρθηκε ένα πάνελ ομιλητών, μεταξύ των οποίων και ο κος Κίμων Βολίκας, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ). Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Blackrock για τα iShares, Samara Cohen, αναφέρθηκε στην σημαντική συμβολή των ETFs στην προσθήκη ρευστότητας στις
κεφαλαιαγορές και στην αλματώδη ανάπτυξή τους η οποία και αναμένεται να συνεχιστεί. Εξηγήθηκε ότι βασικοί παράγοντες στη χαμηλή εμπορευσιμότητα των ETFs στην Ελλάδα αποτελούν η υψηλή φορολογία σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (75 μονάδες βάσης φόρος έναντι κόστους 20 μονάδων βάσης), η χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων ετών που έχει μειώσει τα διαθέσιμα εισοδήματα, καθώς και η ύπαρξη πολύ αδύναμου 2ου συνταξιοδοτικού πυλώνα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων( WFE):
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE) ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί τον παγκόσμιο κλαδικό
σύνδεσμο για τα Χρηματιστήρια και τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους.
tags: