1. Home
  2. Αγορές
  3. Μυτιληναίος: Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018

Μυτιληναίος: Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018

0

Στο εννεάμηνο του 2018 η Εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές που κατέγραψε στο Α΄ εξάμηνο του 2018. Σε ενοποιημένη βάση και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, προσαρμοσμένη
για την one-off επίπτωση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου υπέρ της Εταιρείας σχετικά με την υπόθεση RTB-BOR:
• O Κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.084,5 εκατ. σημειώνοντας μείωση 3,2%.
• Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €218,2 εκατ. έναντι €205,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%.
• Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €117,7 εκατ. έναντι €95,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 23,6%. Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,824 έναντι €0,666.

* Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 σε ενοποιημένη βάση, είχαν ενισχυθεί με το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του RTB BOR που δεν αφορούσε κάποιον από τους τρεις βασικούς τομείς
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, το EBITDA ωφελήθηκε κατά €21,0 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν συνολικά κατά €27,9 εκατ.

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2018, παρά τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και την αποκλιμάκωση των τιμών του Αλουμινίου στο Γ΄ τρίμηνο του έτους, καθώς οι συνεχείς επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνεισφέρουν στην αυξημένη παραγωγικότητα και τον έλεγχο του κόστους.
Συνολικά στο πρώτο εννεάμηνο του 2018, ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 49% (+159$/t) από τη μέση τιμή της ίδιας περιόδου του 2017, καθώς επηρεάστηκε από σειρά γεγονότων που επέφεραν μειωμένη διαθεσιμότητα υλικού στο δυτικό
ημισφαίριο. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME διαμορφώθηκε στα $2.158/t σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ και τα premia των προϊόντων Αλουμινίου εμφανίστηκαν αυξημένα
κατά 21%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, υλοποιείται στις εγκαταστάσεις στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, νέα μεγάλη επένδυση για την αύξηση της παραγωγής και ποιοτήτων πλακών αλουμινίου για πελάτες υψηλότατων απαιτήσεων (γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κτλ.), ύψους €20εκ. Επίσης, στις 23 Οκτωβρίου 2018, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε την εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους, έναντι επίσης €20εκ. Μέσω των ανωτέρω δυο επενδυτικών κινήσεων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αυξάνει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120.000 στους 155.000 τόνους, μεγεθύνοντας έτσι τη συνολική της δυναμικότητα, με προοπτική διετίας να φτάσει τους 250.000 τόνους συνολικής παραγωγής. Επίσης, αυξάνει την παρουσία της Εταιρείας στις αγορές της Ελλάδας και του
εξωτερικού, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της και αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου, με στόχο να γίνει μια πιο «πράσινη βιομηχανία».

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου
Σημαντική ήταν η βελτίωση των επιδόσεων του Τομέα στο Γ’ Τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από την αύξηση της παραγωγής των μονάδων Φυσικού Αερίου αλλά και την άνοδο της ΟΤΣ κατά  25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Συνολικά το εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω των ήπιων κλιματολογικών συνθηκών. Η αυξημένη παραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών την ίδια περίοδο, συγκράτησε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της τιμές ρεύματος της χονδρικής αγοράς, εξέλιξη που ανεστράφη το 3ο τρίμηνο του έτους.
Στην αντιστροφή των ασθενών συνθηκών της ενεργειακής αγοράς του Α’ εξαμήνου, συντέλεσαν οι αυξημένες τιμές φυσικού αεριού λόγω ανόδου της τιμής του Brent αλλά και οι υψηλές τιμές CO2. Oι μονάδες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρήθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις από
πλευράς παραγόμενης ενέργειας, μεταξύ των ιδιωτών παραγωγών, διατηρώντας σταθερό το μερίδιο τους στην αγορά (8,9%). Σημειώνεται επίσης ότι για το εννεάμηνο του 2018 δεν υπήρξε Μηχανισμός Αμοιβής Διαθεσιμότητας Ευελιξίας (ΑΔΙ), ο οποίος μηχανισμός έχει τεθεί σε ισχύ για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Την 30.08.2018 η Εταιρεία έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ για νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Λειβαδιάς Κυριακίου της ΠΕ Βοιωτίας. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 2018, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου “Α/Π ΠΕΤΑΛΑΣ” στην Αμφιλοχία, συνολικής ισχύος 48 MW και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του. Η Εταιρεία έχει πλέον 171,5 MW ΑΠΕ σε λειτουργία. Στην λιανική αγορά, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται πλέον και στο φυσικό αέριο, προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα με ηλεκτρισμό. Από πλευράς μεριδίου αγοράς, η Εταιρεία διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ιδιωτών παρόχων (μερίδιο αγοράς άνω του 4%), πρώτη σε αριθμό πελατών, ξεπερνώντας τους 115,000 πελάτες. Η συνεργασία της Εταιρείας με τον Όμιλο ΟΤΕ ανανεώθηκε εξασφαλίζοντας ένα πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων για την
εξυπηρέτηση των πελατών και παράλληλα ξεκίνησε η λειτουργία των δύο πρώτων ιδιόκτητων καταστημάτων της Protergia σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών
Στο Γ’ Τρίμηνο του 2018 οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα
ανάλογα με το Α’ Εξάμηνο του 2018 με παράλληλη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου.
Η Εταιρία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην
ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές
ανάγκες αξιοποιώντας το κύρος, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει.
Παράλληλα, η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιο για επέκταση και ανάπτυξη
στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων και αποθήκευσης ενέργειας στις
παγκόσμιες αγορές, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN.