1. Home
  2. Αγορές

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με ΑΡ.Μ.ΑΕ 53505/70/Β/03/03 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας “ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ AEBE” με ΑΡ.Μ.ΑΕ. 53505/70/B/03/03 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση “Άμμος” Καλλιθέα Ηράκλειο για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ, ώστε να εναρμονισθεί με το άρθρο 28Α του Ν.2190/1920 στο σύνολο των παραγράφων του 1-9, που αναφέρεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο  χρηματιστήριο και με το οποίο δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος και να ασκεί τα δικαιώματά του χωρίς δέσμευση μετοχών.

Επίσης με την εν λόγω τροποποίηση καταστατικού, να γίνει εναρμόνιση  στις διατάξεις του Ν.2190/20 οι οποίες αφορούν τη σύγκλιση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Η σχετική καταστατική πρόβλεψη θα αφορά την υπαγωγή στο σύνολο των ανωτέρω διατάξεων.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι κ.κ.Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία  πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον +πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (τηλ: 2810380850 και fax: 2810381916), προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.