1. Home
  2. Αγορές
  3. Alpha Trust Ανδρομέδα: Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας
Alpha Trust Ανδρομέδα: Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας

Alpha Trust Ανδρομέδα: Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας

0

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 28/11/2018, το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.andromeda.eu και έχει ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.”

(όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 28ης Νοεμβρίου 2018)

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 28.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022.

Η διάρκεια της  εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης

κ.θ. Με την από 28.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (263.552,00) ευρώ με διαγραφή δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.472) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (6.418.176,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (401.136) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.