1. Home
  2. Αγορές
  3. Foodlink: Αγορά ίδιων μετοχών
Foodlink: Αγορά ίδιων μετοχών

Foodlink: Αγορά ίδιων μετοχών

0

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2018 προέβη, μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 1.860 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4934 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 917,67 ευρώ.

tags: