1. Home
  2. Αγορές
  3. Quest: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,38 ευρώ ανά μετοχή από την ΕΓΣ
Quest: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,38 ευρώ ανά μετοχή από την ΕΓΣ

Quest: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,38 ευρώ ανά μετοχή από την ΕΓΣ

0

Στην έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη ΓΣ της Quest Συμμετοχών ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “την 26/11/2018 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι (20) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν δέκα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (10.098.268) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,76%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.913.632) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και
αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού, στο τέλος της παραγράφου, θα προστεθούν δύο (2) εδάφια όπως ακολούθως:

Άρθρο 5 παρ. 1 (σε περίληψη)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/11/2018 το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα Ευρώ και δέκα έξι λεπτά του Ευρώ (€4.527.180,16) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0.38€ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€3.574.089,60) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Παρασχέθηκε, δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, κατόπιν επαναξιολόγησης, σύμφωνα με το ν. 4449/2017 και την υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία έχει ως ακολούθως :
Απόστολος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος
Απόστολος Ταμβακάκης – Μέλος
Παντελής Τζωρτζάκης – Μέλος

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2018.