1. Home
  2. Αγορές
  3. Χειρισμός για τα Παράγωγα Προϊόντα ΣΜΕ επί της Μετοχής της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Χειρισμός για τα Παράγωγα Προϊόντα ΣΜΕ επί της Μετοχής της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Χειρισμός για τα Παράγωγα Προϊόντα ΣΜΕ επί της Μετοχής της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

0

Κατόπιν της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού
Δελτίου σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης της
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (TCI), για την απόκτηση των μετοχών της ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. και την εισαγωγή των μετοχών της TCI στο EURONEXT (Brussels & Paris)
και στο ΧΑ, το ΧΑ ανακοινώνει ότι ο χειρισμός για τα Παράγωγα Προϊόντα ΣΜΕ
επί της Μετοχής της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

(α) Στο πρώτο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί παύση εισαγωγής νέων σειρών και
διαγραφή των υφιστάμενων σειρών Παραγώγου για τις σειρές στις οποίες δεν
υφίστανται ανοιχτές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.11 του Κανονισμού ΧΑ,
την 21/12/2018 (ημέρα λήξης Παραγώγων) μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Σε
περίπτωση κατά την οποία, κατά την ως άνω ημερομηνία διαγραφής, υπάρχουν
σειρές με ανοιχτές θέσεις, οι σειρές αυτές θα συνεχίσουν να
διαπραγματεύονται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.

Από την ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Πρότασης, θα πραγματοποιηθεί άρση
των Υποχρεώσεων των Ειδικών Διαπραγματευτών στη Μετοχή και το Παράγωγο
προϊόν της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έως τη
λήξη αυτής, προκειμένου να μην υπάρξει δυσχέρεια ως προς την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους και με σκοπό να διατηρηθεί η  ομαλή λειτουργία της αγοράς.

(β) Σε δεύτερο στάδιο και σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας
Πρότασης, θα πραγματοποιηθεί διαγραφή των σειρών των Παραγώγων Προϊόντων
σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12 του Κανονισμού ΧΑ, τα οποία κατά το προηγούμενο
στάδιο της διαδικασίας δεν διαγράφηκαν λόγω διατήρησης ανοιχτής θέσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, θα πραγματοποιηθεί
παύση συναλλαγών Δανεισμού και Αναγκαστική Άσκηση Θέσεων των προϊόντων
Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί των μετοχών της εταιρίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Η
διαγραφή των σειρών Παραγώγων και η Αναγκαστική Άσκηση θέσεων θα
πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία λήξης της Δημόσιας Πρότασης προκειμένου
να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους έως και την Τ+2 (δύο
μέρες μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης).

Αναφορικά με τη παρουσία των μετοχών της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ στους δείκτες του ΧΑ στους οποίους συμμετέχει, θα αντιμετωπιστεί
με γνώμονα την εφαρμογή των κανόνων και την εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης,
οι  μετοχές της εταιρείας TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (TCI) θα
αντικαταστήσουν τις μετοχές της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
στους δείκτες που αυτή συμμετέχει, πριν την έναρξη των συναλλαγών τη πρώτη
ημέρα διαπραγμάτευσης της TCI στο ΧΑ.

tags: