1. Home
  2. Αγορές
  3. Τιτάν: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών
Τιτάν: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

Τιτάν: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

0

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 17/12/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 4.721 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 19,49 ευρώ και 452 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,55 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 92.025,08 και ευρώ 8.384,60 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 1.6.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την παραπάνω αγορά, οι ίδιες κοινές μετοχές της  Εταιρίας ανέρχονται σε  4.323.992 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,61%  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 194.320.

18.12.2018

tags: