1. Home
  2. Αγορές
  3. Druckfarben: Με 93,87% η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα
Druckfarben: Με 93,87% η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα

Druckfarben: Με 93,87% η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα

0

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την  22.11.2018 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία “ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ” (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

  • Κατά την 09.01.2019, ο Προτείνων απέκτησε 6.466 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε 0,17 % του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,40 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 9.052,40 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 285.259 μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  i) o κ. Γεώργιος Καραβασίλης, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος και (ii) τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον κ. Γεώργιο Καραβασίλη, εκτός της Εταιρίας και του Προτείνοντος, (ήτοι οι εταιρίες: SCOPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, S.T.K. ENGINEERING LIMITED και JANCO TRADING LIMITED), κατέχουν συνολικά 3.635.753 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου 93,87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

tags: