1. Home
  2. Αγορές
  3. Ιασώ: Στις 15 Φεβρουαρίου η εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων
Ιασώ: Στις 15 Φεβρουαρίου η εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

Ιασώ: Στις 15 Φεβρουαρίου η εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

0

Η ΙΑΣΩ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει τους μετόχους της ότι, σε συνέχεια της από 03.07.2018 ανακοίνωσής της και σύμφωνα με την απόφαση 146/18.01.2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.), η εταιρεία “ΕΘΝΙΚΗ Π & Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ” ορίστηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.) που θα διενεργήσει την εκποίηση των 7.284 ονομαστικών μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την έκδοση 34.901.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν την 04/04/2018 στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  09/02/2018.

Η ανωτέρω εκποίηση θα διενεργηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2019, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.6. του κανονισμού του Χ.Α.

Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%).

Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.” θα ενημερώσει την Εταιρεία, το Χ.Α. και την Ε.Κ.  σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης.

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί από το μέλος του Χ.Α., για λογαριασμό της Εταιρείας, αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Εταιρεία θα ενημερώσει τους κκ μετόχους της για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου οι δικαιούχοι να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Εταιρείας , Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι  τηλ. 210 61 84 177.

tags: