1. Home
  2. Αγορές
  3. Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Με 25,295% στα δικαιώματα ψήφου η Alpha Trust
Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Με 25,295% στα δικαιώματα ψήφου η Alpha Trust

Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Με 25,295% στα δικαιώματα ψήφου η Alpha Trust

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (“Εκδότης”), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 8/2/2019 γνωστοποίησης, που έλαβε από την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΣΩΝ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

– Ταυτότητα του εκδότη των υποκείμενων μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

– Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

– Στοιχεία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΣΩΝ (Δ.Τ. ALPHA TRUST) με βάση το άρθρο 9 και το άρθρο 10 περ. (ε), (η) και (θ) και ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. η οποία είναι ο γενικός μέτοχος της ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF.

–      Πλήρης επωνυμία μετόχου: ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF για λογαριασμό του SUB-FUND, με τόπο εγκατάστασης στο Λουξεμβούργο, “ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND”, το οποίο υπερβαίνει το όριο του 5 % και μετά την 6/2/2019 κατέχει συνολικά 5,065%επί των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

– Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σημειώνει μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής: 6/2/2019.

– Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές, κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 25,295%.

– Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές, κατάσταση πριν την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 24,41021%.

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 5.973 (άμεσα) και 95.494 (έμμεσα), ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 1,489% (άμεσα) και 23,806% (έμμεσα).

– Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει για όλα τα ανωτέρω στην έννοια της “Ελέγχουσας Επιχείρησης” σημειώνεται:

i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 25,295% – άμεση συμμετοχή: 1,489% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (ε), (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,806%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στα υπό ii) και iii) στοιχεία.

ii) Διαχειριζόμενοι O.E.E. με τη θυγατρική  ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. να αποτελεί τον γενικό μέτοχο του διαχειριζόμενου Ο.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF με το sub-fund “ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND” να φτάνει ΄να κατέχει το 5,065% επί των δικαιωμάτων ψήφου.

iii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει 7,54% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο/οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%.

– Πρόσθετες πληροφορίες: Η παρούσα γνωστοποίηση πραγματοποιείται διότι η διάρθρωση της συμμετοχής (άμεση και έμμεση) έχει μεταβληθεί. Η εν λόγω συμμετοχή αναλύεται σε άμεση 1,489% και έμμεση, δυνάμει του άρθρου 10 (ε), (η) και (θ) του ν. 3556/2007, σε 23,806%. Εκτός του ανωτέρω Ο.Ε.Ε. “ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF”, του sub fund “ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND”  και του ΟΣΕΚΑ “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”, κανένα άλλο πρόσωπο / οντότητα τα δικαιώματα ψήφου του οποίου δύνανται να ασκούνται από τον υπόχρεο, δεν κατέχει μετοχές στον εκδότη άνω του 5%.