1. Home
  2. Αγορές
  3. Foodlink: Αγορές ιδίων μετοχών
Foodlink: Αγορές ιδίων μετοχών

Foodlink: Αγορές ιδίων μετοχών

0

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 11ης Φεβρουαρίου 2019 προέβη σε αγορά 300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 150,00 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Φεβρουαρίου 2019 προέβη σε αγορά 150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5100 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 76,50 ευρώ.

tags: