1. Home
  2. Αγορές
  3. Aegean: Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για την ομολογιακή έκδοση
Aegean: Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για την ομολογιακή έκδοση

Aegean: Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για την ομολογιακή έκδοση

0

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στην από 22.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία” ή “Εκδότρια” ή “AEGEAN”), μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α)την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το “ΚΟΔ”), συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το “Πρόγραμμα ΚΟΔ”), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει (στο βαθμό που εφαρμόζεται), καθώς και του ν. 3371/2005 και της απόφασης υπ’ αριθ. 19/776/13.2.2017 του

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “Έκδοση”),

(β)ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η “Δημόσια Προσφορά”) με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Η.ΒΙ.Π.”), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η “Τιμή Διάθεσης”), της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το “Επιτόκιο”) θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (εφεξής το “Βιβλίο Προσφορών”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Η διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το εύρος απόδοσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Σημειώνεται ότι για το προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των διεθνών κεφαλαιαγορών όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (pre-marketing period) οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι λαμβάνουν ενδεικτικές προσφορές από Ειδικούς Επενδυτές, ώστε να προσδιορίσουν, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Ηανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης. Επίσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%), το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον

αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των €150.000.000, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών. H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Ητελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.3.3 “Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών” του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ηδιάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης (η “Αίτηση Κάλυψης”) για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019 κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 28.02.2019 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το “Ενημερωτικό Δελτίο”) και του Προγράμματος ΚΟΔ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της “Τράπεζα Πειραιώς” και της “Eurobank Ergasias Α.Ε.”, των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της “ALPHA BANK A.E.” και της “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της “Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.” και της “Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών τους.

Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των

οποίων εγγράφονται. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία (€1.000) εκάστης Ομολογίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά μέσω του Βιβλίου Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές ή Διαμεσολαβητές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κυρίους Αναδόχους και τους Λοιπούς Αναδόχους, υποβάλλοντας την Αίτηση Κάλυψης.

Ηδιαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Ηαπόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Κάλυψης, εντός του εύρους που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών, που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κυρίους Αναδόχους και τους Λοιπούς Αναδόχους.

Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 “Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά” του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

•Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 60.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

•Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 140.0000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής βλέπε ενότητα 4.3.5.1 “Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς” του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 28.02.2019, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 28.02.2019 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών

athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

AEGEAN

https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/

Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία

https://www.piraeusbankgroup.com/aegeanair

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia- sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae

Τράπεζα ALPHA BANK A.E.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia

Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aegeanairlines

Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

https://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/Aegean

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης, καθώς και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Κηφισιά, 01.03.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ