1. Home
  2. Αγορές
  3. Alpha Trust: Αποτελέσματα χρήσης 2018
Alpha Trust: Αποτελέσματα χρήσης 2018

Alpha Trust: Αποτελέσματα χρήσης 2018

0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την χρήση 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στα €0,96 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ALPHA TRUST για την χρήση 2018 έναντι κερδών €1,83 εκατ. της περσινής χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €1,39 εκατ. έναντι €2,51 εκατ. της περσινής χρήσης.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το 2018 σε σχέση με την περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €6,52 εκ. έναντι €7,61 εκ. κατά το 2017, (μείωση 14,3%).

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε €4,98 εκατ. έναντι €5,65 εκατ. της περσινής χρήσης (μείωση 11,8%).
Το Ενεργητικό ανήλθε σε €8,37 εκατ. έναντι €10,73 εκατ. της περσινής χρήσης (μείωση 22,0%)

Οι βασικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής:

Μικτό Περιθώριο κέρδους 60,7%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 14,8%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 19,3%
Απόδοση Ενεργητικού 11,5%
Τα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,343 έναντι €2,372 της περσινής χρήσης.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην Έκθεσή του: “Το 2018 υπήρξε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα μεγέθη της εταιρίας. Πάρα ταύτα, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, τα κεφάλαια υπό διαχείριση παρέμειναν σταθερά, ενώ τα μερίδια αγοράς συνέχισαν την αυξητική τους πορεία”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει διανομή μερίσματος που θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

tags: