1. Home
  2. Αγορές
  3. Autohellas: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων
Autohellas: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

Autohellas: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

0

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Όμιλος Autohellas Αποτελέσματα 2018
470εκ. πωλήσεις με εξαιρετική δυναμική σε 3 αναπτυσσόμενους  πυλώνες δραστηριότητας.

Αύξηση 22.7% στην κερδοφορία μετά φόρων με 38.8εκ.

Η AUTOHELLAS ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 38% στον  ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ¤470.4εκ. έναντι ¤340.6εκ. το 2017. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών οι “ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ” και “ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ” οι οποίες αποκτήθηκαν στις 22/12/2017. Ακόμη όμως και σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρώντας Hyundai/Kia) η δυναμική ανάπτυξης ήταν 17.8% σε κύκλο εργασιών, αποτέλεσμα της εξαιρετικής δυναμικής και στους 3 κλάδους δραστηριότητας της εταιρείας.

Αντίστοιχα, ο κύριος δείκτης λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 33.1%, φθάνοντας τα ¤72εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα ¤55.2εκ. (καταγράφοντας αύξηση 33%) που αποτελούν και ιστορικά υψηλά για τον Όμιλο. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν κατά 22.7% και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα ¤38.8εκ. από ¤31.6 εκ. το 2017, πάρα την έκτακτη για το 2018 και μη επαναλαμβανόμενη προσαύξηση του effective tax rate που προήλθε από προσαρμογές στους αναβαλλόμενους φόρους, σχετικές με τις νέο αποκτηθείσες εταιρείες (Hyundai/Kia). 

 O Όμιλος για να στηρίξει την οργανική του ανάπτυξη, αλλά και για να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών του στις 8 χώρες που λειτουργεί, προχώρησε στην αγορά 12,000 αυτοκίνητων, φτάνοντας να λειτουργεί συνολικό στόλο 44,500 αυτοκίνητων κατά τους μήνες αιχμής πετυχαίνοντας νέο ιστορικά υψηλό. Η καθαρή επένδυση, μετά το έσοδο από πώληση 8,150 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανήλθε στα ¤114εκ., εκ των οποίων τα ¤54εκ. αφορούν στην επέκταση του στόλου, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας μίσθωσης με εταιρικούς πελάτες κατά επιπλέον 3,100 αυτοκίνητα.

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων σε Ελλάδα και Εξωτερικό αυξήθηκε το 2018 κατά 10% και έφτασε τα ¤198εκ. από ¤180εκ. το 2017. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα ¤48.7εκ. αυξημένες κατά 23.6%, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του ομίλου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας που έχει πετύχει.

Η αύξηση μεγεθών στις μισθώσεις  προήλθε σε σημαντικό βαθμό από τη μεγαλύτερη αγορά, την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση 11.7% τόσο λόγω ανάπτυξης του   Rent a Car, όσο και από τις  μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις, με στόλο που έφτασε τα 34,000 αυτοκίνητα στους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Ελλάδα η εταιρεία πρόσθεσε κατά το 2018 εκατοντάδες νέες εταιρείες στο πελατολόγιό της και εξακολούθησε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές της στις κύριες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Θετικός, αν και μικρότερος, ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου σε μισθώσεις στις χώρες του εξωτερικού, με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φτάνει τα ¤48εκ., καταγράφοντας άνοδο 6.5% και να προσφέρει περίπου το 22% της συνολικής  κερδοφορίας του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου κέρδους ¤3εκ. από εκποίηση ακίνητου).

Η εμπορία αυτοκινήτων  ενισχυμένη με τα δυο νέα Brands, αλλά και τη σταδιακή, μερική ανάκαμψη της αγοράς αυτοκίνητου στην Ελλάδα από τα χαμηλά της κρίσης, συνέβαλε κατά ¤223.3εκ. στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Ταυτόχρονα συνέβαλε, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, σημαντικά σε κερδοφορία, διαμορφώνοντας ένα νέο επιπρόσθετο και συμπληρωματικό πυλώνα ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες, δηλαδή τόσο η Εισαγωγή και Διανομή των Hyundai, Kia, Seat, όσο και η δραστηριότητα της Λιανικής, συνεισέφεραν θετικά σε λειτουργικό επίπεδο και παρουσίασαν αναπτυξιακή δυναμική στις πωλήσεις τους.

Είναι επίσης σημαντικό ότι το 2018 η Autohellas προχώρησε μετά από προετοιμασία 18 μηνών στην πρώτη εκτός Τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, τιτλοποίηση απαιτήσεων από συμβάσεις (securitization), σε συνεργασία με τις ΕΙΒ, EIF, EBRD και KFW,  προκειμένου να μειώσει το κόστος χρηματοδότησής της και να προσφέρει ανταγωνιστικότερο προϊόν, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  που αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό στόχο ως δυνητικοί πελάτες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 

  2018 2017 diff. LY
Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 198,336 179,732 10.4%
Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 48,693 39,386 23.6%
Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 223,350 121,513 83.8%
Συνολικές Πωλήσεις 470,380 340,632 38.1%
EBITDA 148,913 119,295 24.8%
EBIT 71,941 54,059 33.1%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 55,193 41,393 33.3%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 38,808 31,626 22.7%

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε “Καταφέραμε να προσθέσουμε ένα νέο πυλώνα ανάπτυξης και κερδοφορίας, αυτόν της εμπορίας των αυτοκίνητων, αναπτύσσοντας παράλληλα διαχρονικά και  δυναμικά την κύρια μας δραστηριότητα των μισθώσεων.  Έχουμε υπερδιπλασιάσει τα βασικά μας μεγέθη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σε 4 μόλις χρόνια, φτάνοντας τα ¤470εκ. κύκλου εργασιών. Η Autohellas είναι πλέον ξεκάθαρα ο μεγαλύτερος Όμιλος στις υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, είτε αυτές στοχεύουν στον Τουρισμό είτε στην τοπική μας οικονομία. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να επενδύουμε σε τεχνογνωσία, συνέργειες και οικονομίες κλίμακος, για να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική μας και τους πελάτες μας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις”.

tags: