1. Home
  2. Αγορές
  3. Eurobank – Grivalia Properties: Yπογραφή Σχεδίου Σύμβασης
Eurobank – Grivalia Properties: Yπογραφή Σχεδίου Σύμβασης

Eurobank – Grivalia Properties: Yπογραφή Σχεδίου Σύμβασης

0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: “GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: “Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία”

Την 22.02.2019, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία”, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνσταντίνου 59-61 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000 (στο εξής η “Grivalia”) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία”, με έδρα στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (στο εξής η “Eurobank” ή η Τράπεζα) υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 69 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014. Η παρούσα Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύεται κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει σε περίληψη τα ακόλουθα:

Ησυγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν.

Ησυγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση ολόκληρου του ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών που πρόκειται να συγχωνευθούν, πιο συγκεκριμένα με εισφορά και μεταβίβαση στην Απορροφούσα ολόκληρης της περιουσίας της Απορροφούμενης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφούμενης που συντάχθηκε με ημερομηνία 31-12-2018 και μετά από διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων της Απορροφούμενης που πραγματοποιήθηκε από την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία “ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας ανέρχεται σε 655.799.629,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, όπως πρόκειται να προστεθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€164.848.663,17) και διαιρείται σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1,71€) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώνεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (853.107.225,96 €) διαιρούμενο σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η κάθε μία.

Κατ’ εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφούσας και της Απορροφουμένης 1,435170523535670:1.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας θα είναι 58,93511397517740% (μέτοχοι της Απορροφούσας) και 41,06488602482260% (μέτοχοι της Απορροφούμενης). Κατ’ ακολουθία, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας, ύψους 853.107.225,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.709.161.852 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η κάθε μία θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Απορροφούσας 2.185.998.765 μετοχές, στους δε μετόχους της Απορροφουμένης 1.523.163.087 μετοχές.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η αναλογία 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφούσας για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφούμενης προτείνεται ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής για τις μετοχές της Απορροφούμενης, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφούσας θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση.

Για τον καθορισμό του εύρους αξιών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, η Eurobank ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions A.E. και η Grivalia στην Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.

Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφούσας (πλην της Απορροφουμένης) θα κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της Απορροφούσας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ εκάστη.

Οι πράξεις της Απορροφούμενης που διενεργούνται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την Ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφούσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματά της, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφούσας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 69 παρ. 2 στοιχ. ε, 74 και 75 ν. 2190/20, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 2 παρ. 6 του ν. 2166/93 και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης.

Στην Απορροφούμενη δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, ενώ σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους ή στους τακτικούς ελεγκτές τους.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Τράπεζα Eurobank Ergasias

GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρεία

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία