1. Home
  2. Αγορές
  3. F.G. EUROPE: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων
F.G. EUROPE: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

F.G. EUROPE: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

0

Ετήσια Αποτελέσματα 2018 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.


  • Σημαντική αύξηση κερδών της Εταιρείας και του Ομίλου
  • Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου στις αγορές των Βαλκανίων, Ιταλίας και Αγγλίας.
  • Αύξηση των πωλήσεων λευκών συσκευών ESKIMO.

Το 2018 αποτελεί μεταβατική χρονιά δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο, υπογράφηκε η συμφωνία πώλησης του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, η οποία υλοποιήθηκε αρχάς του 2019. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή τιμήματος ποσού € 10 εκατ. ποσόν το οποίο ήδη καταβλήθηκε και κατατέθηκε σε πίστωση το Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

Η αγοραπωλησία αυτή έγινε προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι υπάρχοντες δεσμοί,  με το βασικό μας προμηθευτή τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, και δια της συνεργασίας αυτής να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην μετονομασθείσα πλέον εταιρεία FUJITSU GENERAL COMMERCIAL AIR CONDITIONING ITALIA SPA, η οποία μετά την εξάντληση του stock της F.G.EUROPE A.E., θα αγοράζει απευθείας από τη FUJITSU GENERAL, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να πουλάει σε ανταγωνιστικές τιμές με πολύ καλά περιθώρια κέρδους.

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση με το βασικό προμηθευτή της Εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες.

Στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2018, οι πωλήσεις της Ιταλίας, εμφανίζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.  Νο 5 και για λόγους σύγκρισης έγινε αντίστοιχη αναμόρφωση στις πωλήσεις του 2017, ανεξάρτητα εάν η πώληση της θυγατρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Το 2018 η FG EUROPE συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, αυξάνοντας τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις αγορές των Βαλκανίων, Ιταλίας και Αγγλίας.

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες ανήλθαν στα € 83,18 εκατ. έναντι € 86,80 εκατ. του 2017, μειωμένες κατά 4,17%. Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,79%, διαμορφούμενες στα € 31,46 εκατ. από € 32,70 εκατ. το 2017.

Η σχέση των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού το 2018, διαμορφώθηκε σε 40/60, όμοια με αυτή του 2017.

Αναλυτικά, σε επίπεδο Εταιρείας:

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν στα € 78,29 εκατ. έναντι € 80,86 εκατ. το 2017, εμφανίζοντας μείωση 3,2%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών ανήλθαν σε € 72,51εκατ. έναντι € 75,52 εκατ. του 2017 μειωμένες κατά 4,0%.

Σημαντική αύξηση κατά 15,6% εμφάνισε για μια ακόμα χρονιά η δραστηριότητα των λευκών συσκευών ESKIMO, με τις πωλήσεις να ανέρχονται για το 2018 στα € 5,78 εκατ. από € 5,00 εκατ. το 2017.

Η αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους στο 21,18% από 19,2% το 2017, είχε ως αποτέλεσμα την κατά 7% αύξηση των μικτών κερδών της Εταιρείας, τα οποία από € 15,51 εκατ. το 2017 ανήλθαν σε € 16,59 εκατ. το 2018.

Η μείωση των γενικών εξόδων της Μητρικής κατά 4,3% (από € 13,04 εκατ. το 2017, μειώθηκαν το 2018 σε € 12,48 εκατ. ) σε συνδυασμό με τη σημειωθείσα αύξηση των μικτών κερδών το 2018, οδήγησε σε διπλασιασμό σχεδόν των κερδών εκμετάλλευσης τα οποία ανήλθαν το 2018 σε € 4,15 εκατ. έναντι € 2,52 εκατ. το 2017.

Η αύξηση των μικτών κερδών σε συνδυασμό  με τη σημειωθείσα μείωση των γενικών εξόδων, είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση κατά 250% του  EBITDA που από € 1,27 εκατ. το 2017 ανήλθε σε € 4,45 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση του σχετικού λειτουργικού περιθωρίου από το 1,6% στο 5,7% το 2018.

Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα από ζημία ποσού € 2,18 εκατ. το 2017, ανήλθαν το 2018, σε κέρδη € 1,04 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 147,70%. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, αυξήθηκαν το 2018 κατά 132,30% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,52 εκατ. έναντι ζημίας €1,61 εκατ. το 2017.

Αυξημένα κατά 17,06% εμφανίζονται τα αποθέματα της Εταιρείας το 2018 και ανέρχονται στα € 42,26 εκατ. έναντι € 36,10 εκατ. την 31/12/2017 λόγω κυρίως της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων.

Οριακά αυξημένες κατά 2,35% εμφανίζονται οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ανερχόμενες σε € 32,13 εκατ. έναντι € 31,39 εκατ. την 31/12/2017.

Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 8,53% ( από € 61,17 εκατ. το 2017 σε € 66,39 εκατ. το 2018) σε συνδυασμό με τη μείωση των εμπορικών και λοιπών της υποχρεώσεων κατά 4,2% (από € 27,10 εκατ. το 2017 σε € 25,94 εκατ. το 2018), διαμόρφωσαν τις συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας στα € 92,35 εκατ. έναντι € αντίστοιχων υποχρεώσεων € 88,27 εκατ. την 31/12/2017.

Σε επίπεδο Ομίλου :

Οι συνολικές πωλήσεις από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες, ανήλθαν το 2018 σε € 93,43εκατ., έναντι πωλήσεων € 97,06 εκατ. το 2017, μειωμένες κατά 3,74% κυρίως λόγω της προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

Τα έσοδα του Ομίλου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 ανερχόμενα σε € 10.25 εκατ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρά τη μείωση των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στα € 25,86 εκατ. έναντι € 24,48 εκατ. το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 5,64%. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους αυξημένος κατά 2,46 μονάδες ανήλθε σε 27,68% έναντι 25,22% το 2017.

Τα γενικά έξοδα του Ομίλου ελάχιστα αυξημένα, διαμορφώθηκαν στα € 19,90 εκατ., έναντι € 19,35 εκατ. τη χρήση 2017.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης σημείωσαν αύξηση κατά 15,65% ανερχόμενα το 2018 σε € 6,65 εκατ. έναντι € 5,75 εκατ. το 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (ΕBITDA) ανήλθαν συνολικά σε € 9,59 εκατ. σε σχέση με τα € 8,06 εκατ. του 2017 διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA / Πωλήσεις στο 10,26% έναντι 8,3% την προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων κέρδη (EBT) ανήλθαν σε € 1,85 εκατ. το 2018 έναντι € 0,25 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 640%.

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου μειώθηκαν σημαντικά κατά 11,30% το 2018, διαμορφούμενες στα € 33,66 εκατ. από € 37,95 εκατ. το 2017.

Τα αποθέματα του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα το 2018 κατά 11,99% (ανερχόμενα στα € 44,64 εκατ. από € 39,86 εκατ. το 2017) λόγω της αύξησης των αποθεμάτων της Μητρικής.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν στα € 68,07 εκατ. την 31/12/2018 από € 70,04 εκατ. το 2017, λόγω κυρίως της μείωσης κατά € 5,06 εκατ. του δανεισμού των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E.  Οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω κυρίως της αύξησης των συνολικών υποχρεώσεων της Μητρικής ανερχόμενες το 2018 σε € 115,08 εκατ. από € 112,91 εκατ. την 31/12/2017.

Η καλή πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στις επόμενες χρήσεις. Η συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων στα Βαλκάνια, η σταδιακά αυξανόμενη δραστηριοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και η περεταίρω αύξηση των εσόδων από την εσωτερική αγορά, τόσο από τον κλιματισμό όσο και από τη δυναμική των πωλήσεων των προϊόντων ESKIMO, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης του Ομίλου.

Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει στην αύξηση των πωλήσεων, από τη διάθεση των λευκών συσκευών HITACHI, από την 1/4/2019 στην Ελληνική αγορά.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα “Σχέσεις με Επενδυτές”, την 26/3/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της F.G. Europe A.E., Λ. Βουλιαγμένης 128, 166 74 Γλυφάδα, Τηλ. +30 210 9696500, Fax +30 210 9603802, ir@fgeurope.gr.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

tags: