1. Home
  2. Οικονομία
  3. Mytilineos: Εκτίναξη κερδών και αύξηση 169% στον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου
Mytilineos: Εκτίναξη κερδών και αύξηση 169% στον  κύκλο εργασιών του εννεαμήνου

Mytilineos: Εκτίναξη κερδών και αύξηση 169% στον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου

0

Αύξηση 169% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2022, φτάνοντας τα 4.573 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 1.698 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, να ανέρχονται στα 312 εκατ. ευρώ, έναντι 115 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2021, για τον όμιλο Mytilineos, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ευάγγελο Μυτιληναίο

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,618, ευρώ αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ υπήρξε αύξηση 121% των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 533 εκατ., ευρώ έναντι 241 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ταυτοχρόνως, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1.398 εκατ. ευρώ, με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται κοντά στο 2,1x στο τέλος του εννεάμηνου του 2022, με τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος του έτους.

Η καταγραφή ισχυρών ταμειακών ροών βοήθησε τη Mytilineos, να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, σε μια περίοδο στην οποία καταγράφηκαν α) επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) ύψους 442 εκάτ. ευρώ και β) σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε, ως συνήθως, υψηλή ρευστότητα ύψους 684εκάτ. ευρώ (από 650 εκατ. ευρώ το Α΄εξάμηνο).

Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η εταιρία στο εννεάμηνο του 2022, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες, ο διεθνής χαρακτήρας της Mytilineos, και η έγκαιρη ανάληψη κατάλληλων δράσεων από τη Διοίκηση, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναπτύσσεται δυναμικά, παρά το αδύναμο και ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον.

Όσον αφορά το Δ’ Τρίμηνο του 2022, οι οικονομικές επιδόσεις της Mytilineos, πιστοποιούν το πέρασμα στη “νέα εποχή” της Εταιρείας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, προωθείται μία σειρά νέων επενδύσεων, όπως η εμπορική λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW (CCGT), η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικά έργα σε ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η εταιρία να παραμείνει σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στο Β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφεται επίσης για πρώτη φορά σημαντική αύξηση των επιδόσεων του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, η οποία αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς εξελίσσεται η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το διεθνές χαρτοφυλάκιο του Τομέα.

Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4.573 εκατ. ευρώ έναντι 1.698 εκατ. ευρώ στο Εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 169%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 121% στα 533 εκατ. ευρώ έναντι 241 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των δραστηριοτήτων σε μεταλλουργία και “πράσινη” ενέργεια.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας επωφελείται τόσο από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου (LME), όσο και από τα ιστορικά υψηλά premia. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπουν στον Τομέα Μεταλλουργίας να διατηρεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με οδηγό την πλατφόρμα BOT (Build Operate & Transfer) πραγματοποίησε ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο τριμήνου, η οποία αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα τα επόμενα έτη, ωφελούμενη σημαντικά από τo νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί, με τη ζήτηση για “πράσινα” έργα να έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Αναφορικά με τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικών τιμών αερίου, του πλέον αποδοτικού στόλου θερμικών μονάδων στην Ελλάδα και της μεγάλης (και προαναγγελθείσας) αύξησης του Διεθνούς Εμπορίου σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, λόγω του υψηλού volatility της Ευρωπαϊκής αγοράς, απέφερε μία σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Τομέα. Παράλληλα, η Mytilineos έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες, ενώ διατηρεί σταθερή πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 312 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 171% σε σύγκριση με τα 115 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2021.Τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Διοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2022: Συγκεκριμένα, η Mytilineos ξεκινώντας από ένα δυνατό Β’ Εξάμηνο 2022 περνάει σε μία νέα εποχή κερδοφορίας, καθώς, παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η ταχύτητα ωρίμανσης των επενδύσεών της σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές της, ενισχύει την κερδοφορία της, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις νέες, κάθε φορά, συνθήκες της εποχής.

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 3.209 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 70,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +366% σε σχέση με το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 230 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 181% έναντι 82 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2021.