1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. Π. Μυλωνάς: Θα εκδώσει η Εθνική ομόλογο φέτος, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες
Π. Μυλωνάς: Θα εκδώσει η Εθνική ομόλογο φέτος, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες

Π. Μυλωνάς: Θα εκδώσει η Εθνική ομόλογο φέτος, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες

0

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Το ενδεχόμενο για νέα έκδοση ομολόγου MREL έως το τέλος του έτους, άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατά την ενημέρωση των αναλυτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυλωνάς αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, είπε ότι: «Η ισχυρή πορεία της οικονομίας έχει συμπαρασύρει όλα τα φάσματα της δραστηριότητας της τράπεζας».

Μάλιστα, σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τον ανταγωνισμό στο μέτωπο των spreads στα μεγάλα εταιρικά δάνεια, τα λεγόμενα «trophy tickets», ο CEO της Εθνικής Τράπεζας απάντησε ότι: «Όλα είναι trophy και θέλουμε να τα διατηρήσουμε», διευκρινίζοντας πως η σχέση αποδόσεων (yields) και spreads μεταβάλλεται δυναμικά το τελευταίο διάστημα. Για να προσθέσει ότι: «Η αγορά θα αποφασίσει».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μυλωνάς παραδέχθηκε τη δυσκολία στην πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών και των τάσεων που θα επικρατήσουν το 2023 λόγω της ενισχυμένης αβεβαιότητας, λέγοντας ότι: «Το πώς θα κινηθεί η οικονομία σε Ευρώπη και Ελλάδα είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», σημειώνοντας ωστόσο πως οι βελτιωμένες επιδόσεις θα συνεχιστούν λόγω υψηλής κερδοφορίας και τα επόμενα τρίμηνα.

Σημειώνεται πως είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των βασικών λειτουργικών κερδών εννεαμήνου κατά 41% σε ετήσια βάση, στα 464 εκατ. ευρώ, η οποία εν μέρει προέρχεται από την ενίσχυση των εσόδων από καθαρές προμήθειες και χρεώσεις που κατέγραψαν αύξηση 22% στα 259 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ενήμερο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ (5%) σε ετήσια βάση, πλησιάζοντας τα 26,5 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης να προέρχεται από τα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων (corporate) τα οποία επεκτάθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, κέρδη 680 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, πέτυχε η Εθνική Τράπεζα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, εμφανίζοντας αύξηση 5% στα καθαρά της έσοδα από τόκους, 22% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες και 41% στα οργανικά κέρδη εννεαμήνου, που ανήλθαν σε 464 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο δείκτης CET1 FL ενισχύθηκε στο 15,2% από τα 14,2% στο εννεάμηνο του 2021, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας FL στο 16,9%, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια της ΕΤΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με εκταμιεύσεις 4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 ενισχυμένες κατά σχεδόν 45%.

Επιπλέον, ο δείκτης NPE (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα – ΜΕΑ) υποχώρησε στο 5,9% στην Ελλάδα στο εννεάμηνο του 2022 από το 11,9% κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι με κάλυψη πλέον 83% από 70%.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της Εθνικής, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: «Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα έναντι των δυσχερών συνθηκών που απορρέουν από την ενεργειακή κρίση, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας να παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τα έως τώρα στοιχεία να υποδηλώνουν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό φέτος. Παράλληλα, η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης ύψους €13 δισ. περίπου, σε ακαθάριστη αξία, βοηθούν να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην πραγματική οικονομία.

Η κεκτημένη δυναμική λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του Εννεαμήνου 2022, τα αμυντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά τη θέση της στον επιχειρηματικό και πιστωτικό κύκλο, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από πολυετείς αναδιαρθρώσεις και διατηρούν χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, καθώς και η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθιστούν την Ελλάδα σχετικά ανθεκτική απέναντι στις οικονομικές πιέσεις.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πετύχαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται τόσο στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας μας, όσο και στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού μας, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, πλησιάζοντας το στόχο που έχουμε θέσει για ολόκληρο το έτος (~490 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ.  Η βελτίωση της κερδοφορίας μας βασίζεται κυρίως στην αύξηση των οργανικών εσόδων(+8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της υγιούς επέκτασης των Εξυπηρετούμενων Δανείων που αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.

Επιπλέον στήριξη προήλθε και από την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά +22% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου συναλλαγών, καθώς και από τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να κυμαίνεται κοντά στις 70μ.β., χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης από δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ή καθυστερήσεων άνω των 30 ημερών.

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να μειώνονται, φτάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ, ή μόλις 0,3 δισ. ευρώ, μετά από προβλέψεις, διαμορφώνοντας το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο 5,9%, κάτω από τα επίπεδα που έχουμε θέσει ως στόχο για το 2022. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 83%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η καθαρή ροή νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων των πωλήσεων χαρτοφυλακίων) παραμένει αρνητική. Με την εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των όρων του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, η ισχυρή και σταθερή μας βάση σε καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, καθώς και η πλεονάζουσα ρευστότητά μας, καθίστανται και πάλι ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα.

Οι δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της ισχυρής κερδοφορίας μας, με το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, να ανέρχονται στο 15,2% και 16,3%, αντίστοιχα, ενισχυμένοι κατά 20μ.β. στο τρίμηνο. Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments στο τέλος του 2022 θα βελτιώσει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ περαιτέρω, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα.

Η ισχυρή δυναμική των αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022 αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της Τράπεζας, οι οποίες αναδείχθηκαν και μέσα από το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας. Παρότι βραχυπρόθεσμα το περιβάλλον περιλαμβάνει περισσότερους κινδύνους, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική τροχιά ανάπτυξης, συνεχίζοντας να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 2023, με την Εθνική Τράπεζα να βρίσκεται σε πλεονάζουσα θέση, έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων».