1. Home
  2. Οικονομία
  3. Eurobank: Με καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος το 2022
Eurobank: Με καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος το 2022

Eurobank: Με καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος το 2022

0

Την εκτίμησή ότι θα δοθεί το «πράσινο φως» για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022, καθώς οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του εννεαμήνου, υπερέβησαν σημαντικά τις προσδοκίες, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την ενημέρωση των αναλυτών μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεάμηνου.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Καραβίας διευκρίνισε ότι η διοίκηση βρίσκεται «σε διαρκή διάλογο», με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) αναφορικά με το κατά πόσο θα διανεμηθεί μέρισμα το 2023, μεταξύ άλλων ζητημάτων, λέγοντας: «Οι επιδόσεις μας το 2022 είναι πολύ ισχυρότερες από τον προϋπολογισμό που είχαμε στείλει στον SSM και εκτιμούμε ότι δικαιολογούν την αποκοπή μερίσματος. Ούτως ή άλλως, η μερισματική απόδοση που σχεδιάζουμε κυμαίνεται σε συνετά επίπεδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Στο πλαίσιο του εποικοδομητικού μας διαλόγου με τον Επόπτη, θα εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα κοντά στην ημερομηνία της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οπότε και θα έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2022, ενώ θα έχουμε και καλύτερη ορατότητα όσον αφορά στις εξωγενείς προκλήσεις που θα επιφυλάσσει το 2023».

Συνεχίζοντας, ο CEO της Eurobank, μιλώντας για τις ομολογιακές εκδόσεις για επίτευξη του στόχου MREL αλλά και των κεφαλαίων TIER 2, διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν αναμένεται να προβούν σε κάποια τέτοια ενέργεια εντός του 2022, καθώς η τράπεζα έχει ήδη εκδώσει τρία ομόλογα MREL ύψους 1,5 δισ. ευρώ συνολικά από τον Μάιο 2021 και ήδη υπερβαίνει τον στόχο του 20,45% για φέτος, με 21,30%.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και το ενδεχόμενο επιδείνωσης της συμπεριφοράς αποπληρωμών εν μέσω επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, ο κ. Καραβίας διευκρίνισε πως δεν διαφαίνεται προς το παρόν τέτοια τάση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται για τα επόμενα τρίμηνα δεδομένων των συνθηκών – αλλά και της αβεβαιότητας που περικλείει το 2023.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο η τράπεζα ετοιμάζει» αναλύσεις ευαισθησίας με έμφαση στα στεγαστικά χαρτοφυλάκια τα οποία κρίνονται και τα πλέον ευάλωτα λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την άσκηση, στο μισό χαρτοφυλάκιο δεν αναμένεται ουσιώδης διαφορά, ενώ στο άλλο μισό αναμένεται αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 20%-25% σε περίπτωση αύξησης του Euribor στο 3%.

Πάντως, σε γενικές γραμμές, η Eurobank καταγράφει μηδενικά επίπεδα δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τον δείκτη NPEs να βρίσκεται στα τέλη Σεπτεμβρίου στο 5,6%, ενώ είναι εντυπωσιακή η αύξηση του εισοδήματος από τόκους (ΝΙΙ) κατά 8,1% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη να εκτοξεύονται στα 932 εκατ. ευρώ. Στη βάση των ισχυρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, η τράπεζα αναθεωρεί τις προβλέψεις της για τα ετήσια βασικά λειτουργικά κέρδη κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου, στα 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε μεγάλο βαθμό, η κερδοφορία αυτή προήλθε από τη δυναμική άνοδο των επιτοκίων το τρίτο τρίμηνο του έτους αλλά και την οργανική ανάπτυξη των χορηγήσεων κατά 2,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Πιο αναλυτικά, η Eurobank ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2022, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της τράπεζας να αυξάνονται σε 932 εκατ. ευρώ, από 298 εκατ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,30 ευρώ από 0,06 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22% από 7,8% πέρυσι.

Ειδικότερα, η Eurobank, στα βασικά στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της, παρουσίασε αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 17,7% σε ετήσια βάση σε 795 εκατ. ευρώ, ενώ είχε αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 65,9% έναντι του εννεαμήνου 2021 στα 592 εκατ. ευρώ. Συνολικά, είχε καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή 1,63, ευρώ αυξημένα κατά 0,21 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Ο Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,2%, ήταν αυξημένος κατά 150 μ.β. σε ετήσια βάση και ο Δείκτης FLB3 CET1 14,2%, αυξημένος κατά 190 μ.β. έναντι του εννεαμήνου 2021, με τα καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων 153 εκατ. ευρώ , αυξημένα κατά 38,5% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης NPEs 5,6% – Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 72,7% , συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα 0,7δισ. ευρώ και προβλέψεις προς δάνεια 68 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2022 και  Οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά 2,5 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, με την τράπεζα να παρουσιάζει αύξηση καταθέσεων 2,5 δισ. ευρώ και Δείκτη Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 74,3%.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη του εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον γεμάτο από οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, με το ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται πλέον στο 6% για τη φετινή χρονιά. Η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων και η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργούν υφεσιακές πιέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία, με τους κινδύνους να βαίνουν αυξανόμενοι.

Η ισχυρή επίδοση του 2022 μαζί με το διαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα και η καλή πορεία απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, οδηγούν στην εκτίμηση ότι θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2023, όμως σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, θα παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διατηρώντας την Ελλάδα σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης

Σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, η Eurobank καταγράφει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών αποτελεσμάτων, που ξεπερνούν τις προβλέψεις μας σε όλους τους επιμέρους δείκτες και επιβεβαιώνουν το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 173 εκ. ευρώ για το τρίμηνο αυξάνοντας την εσωτερική αξία της μετοχής στα 1,63 ευρώ. Στην σταθερή κερδοφορία της τράπεζας συνεισφέρουν ουσιαστικά οι διεθνείς δραστηριότητες, με κέρδη αυξημένα κατά σχεδόν 40%. Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ανήλθε σε 17,2%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω σε 5,6%, ενώ ταυτόχρονα, παρά την αύξηση του επιτοκιακού κόστους και τις πληθωριστικές πιέσεις, δεν υπάρχουν έως σήμερα ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

Συνεχίζουμε να εστιάζουμε τη δραστηριότητά μας στη στήριξη των πελατών μας, και ιδιαίτερα των δυναμικών επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ανοδικού κύκλου της οικονομίας. Χρηματοδοτούμε όλα τα σημαντικά έργα και τα επιχειρηματικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μεγάλων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων θα προσεγγίσει τα 3 δις ευρώ έως το τέλος του έτους. Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα, χάρη και στην αύξηση των καταθέσεων κατά 2,5 δις ευρώ έως σήμερα, είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους πελάτες μας, να συνεισφέρουμε στην διατήρηση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας ότι η Eurobank είναι «Τράπεζα της Ανάπτυξης».